Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Kurssin poikkeusjärjestelyt 18.3.-17.4.

Kurssia pidetään käyttäen reaaliaikaista videoyhteysmahdollisuuksia tarjoavaa Zoomia ja Chattia Moodlessa.
Käännöstekstit ovat Moodlessa, kommentoidut käännökset ja analyysi palautetaan opiskelijoille Moodlen kautta.

Description

Course is open only for students of the study track.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa kirjoitetun yleiskielen normien mukaista venäjänkielistä tekstiä. Hän osaa ottaa huomioon tekstien kieli- ja kulttuurisidonnaisia sekä historiaan liittyviä erikoispiirteitä ja osaa argumentoida käännösratkaisujaan. Opiskelija oppii hyödyntämään kääntäessään rinnakkaistekstejä, yksi- ja kaksikielisiä erikoissanakirjoja sekä luotettavia internet-sivustoja ja kehittää näin tiedonhakutaitojaan.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 2. opiskeluvuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on neljän periodin mittainen (periodit 1.–4.).

Kirjallisia käännösharjoituksia, joiden pohjalta käsitellään venäjän ja suomen kielten eroja ja yhtäläisyyksiä. Kurssilla syvennetään edeltävällä tasolla opittuja taitoja. Tunneilla vertaillaan opiskelijoiden etupäässä kotona tekemien käännösten kautta venäjän ja suomen kielelle tyypillisten ilmaisukeinojen eroavuuksia.

Opettajan ohjeiden mukaan osia kirjasta: Jänis, Marja: Venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi. Aleksanteri-sarja, 4:2010.

Opintojaksossa suuri merkitys on opiskelijan kotona tekemällä työllä. Hän perehtyy annetun tekstin kääntämistä varten kyseisen aihepiirin käsittelyyn suomenkielisissä teksteissä, mikä auttaa sanavaraston kohentamisessa ja hyvien vastineiden valinnassa. Tunneilla käydään opettajan johdolla läpi opiskelijoiden ratkaisuja ja opiskellaan niiden pohjalta erilaisia kieleen liittyviä tekijöitä.

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan käännöskokeen avulla. Käännöskoe arvostellaan asteikolla 0–5. Käännöskokeen läpäisemisen lisäksi opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä vaadittujen kotitehtävien tekemistä.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kurssille ja tekemällä kurssin aikana vaadittu määrä kotitehtäviä. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään. Opintojaksossa harjoitellaan eri tekstilajeihin ja aihepiireihin kuuluvien tekstien kääntämistä suomesta venäjään sekä tarkastellaan tekstejä sanaston, rakenteiden ja tekstilajin näkökulmasta. Ennen kääntämistä tekstien ongelmakohtia pohditaan yhdessä. Palautustunnilla pohditaan eri käännösratkaisuja sekä käsitellään yleisempiä käännösvirheitä.

Vanha KONTRASTIIVISET HARJOITUKSET SUOMI–VENÄJÄ kurssi