Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
11:00 - 11:45
Mon 4.11.2019
11:00 - 11:45
Mon 11.11.2019
11:00 - 11:45
Mon 18.11.2019
11:00 - 11:45
Mon 25.11.2019
11:00 - 11:45
Mon 2.12.2019
11:00 - 11:45
Mon 9.12.2019
11:00 - 11:45
Mon 13.1.2020
11:00 - 11:45
Mon 20.1.2020
11:00 - 11:45
Mon 27.1.2020
11:00 - 11:45
Mon 3.2.2020
11:00 - 11:45
Mon 10.2.2020
11:00 - 11:45
Mon 17.2.2020
11:00 - 11:45
Mon 24.2.2020
11:00 - 11:45

Other teaching

03.09. - 17.09.2019 Tue 10.15-11.45
05.09. - 10.10.2019 Thu 10.15-11.45
24.09. - 15.10.2019 Tue 10.15-11.45
17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 10.15-11.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 10.15-11.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
03.09. - 15.10.2019 Tue 12.15-13.45
05.09. - 10.10.2019 Thu 12.15-13.45
17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 12.15-13.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 12.15-13.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
03.09. - 15.10.2019 Tue 10.15-11.45
05.09. - 10.10.2019 Thu 10.15-11.45
17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 10.15-11.45
16.01. - 27.02.2020 Thu 10.15-11.45
Julia Ekman
Teaching language: Finnish, Russian

Description

Course is open only for students of the study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän kielen normatiivisen peruskieliopin ja osaa soveltaa sitä muodostaessaan venäjänkielisiä lauseita. Hän osaa taivuttaa nomineja ja käyttää oikeita sijamuotoja. Hän tuntee keskeiset prepositiot, konjunktiot ja aikailmaukset. Hän hallitsee verbiaspektien ja liikeverbien käytön perusteet ja osaa muodostaa venäjän verbeistä eri aikamuodot ja tapaluokat, partisiippi- ja gerundimuodot sekä muut keskeiset rakenteet, kuten passiivin ja persoonattomat rakenteet. Opiskelija tunnistaa sanaluokat, lauseenjäsenet ja lausekkeet. Hän tuntee keskeiset kielioppitermit suomeksi ja venäjäksi ja osaa käyttää niitä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa.

Venäjä vieraana kielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on kolmen periodin mittainen (periodit 1.–3.).

Opintojaksolla perehdytään normatiiviseen peruskielioppiin sekä teorian että käytännön kannalta. Pääpaino on morfologiassa (nominit ja verbit), mutta koko ajan sivutaan myös syntaksia. Käsiteltäviä aihealueita ovat: substantiivit, adjektiivit, lukusanat, ajanilmaisut, pronominit, verbien taivutus, aspekti, tempus, pääluokka ja tapaluokka, ei-finiittiset verbimuodot (infinitiivi, partisiipit ja gerundit), liikeverbit, быть-verbi, cя-postfiksilliset verbit, indefiniittis-persoonaiset ja persoonattomat rakenteet, kielto- ja kysymyslauseet, konjunktiot, sanaluokat ja lauseenjäsenet.

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit esitellään ensimmäisellä luennolla.

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä työskentelyä. Kielioppiharjoituksia käydään läpi pienryhmissä opettajan johdolla. Osa tehtävistä voidaan tehdä sähköisessä tehtäväympäristössä (esim. ViLLE).

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kahden kokeen avulla. Kokeet mittaavat opiskelijan kykyä soveltaa normatiivisen peruskieliopin tietoja sekä omassa kielenkäytössään että kieliopillisten ilmiöiden kuvaamisessa. Arvosana muodostuu kokeiden keskiarvosta (tarpeen mukaan painotettuna jälkimmäisellä kokeella). Molemmista kokeista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säännöllistä läsnäoloa luennoilla ja harjoitustunneilla.

HUOM! Ilmoittaudu siihen harjoitusryhmään, johon sinut on määrätty orientoivalla viikolla. Jos et muista ryhmääsi, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan (arja.kirvesmaki@helsinki.fi).

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoitustunneista ja se toteutetaan lähiopetuksena. Luennolla käsiteltyihin asiakokonaisuuksiin liittyy kotitehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa luennoilla ja harjoitustunneilla. Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista koetta.

VANHAT VAATIMUKSET: 402813 Venäjän kielioppi I (VVE130)