Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Teksti- ja sanastoharjoitusten tentti, Metsätalo, sali 11

Other teaching

Teaching language: Finnish, Russian
06.09. - 18.10.2019 Fri 10.15-11.45
29.10. - 10.12.2019 Tue 10.15-11.45
10.12.2019 Tue 10.15-11.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
06.09. - 18.10.2019 Fri 12.15-13.45
29.10. - 10.12.2019 Tue 12.15-13.45
10.12.2019 Tue 12.15-13.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
09.09. - 14.10.2019 Mon 12.15-13.45
28.10. - 09.12.2019 Mon 12.15-13.45
Julia Ekman
Teaching language: Russian
Teaching language: Finnish, Russian
14.01. - 25.02.2020 Tue 10.15-11.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 10.15-11.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 10.15-11.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
14.01. - 25.02.2020 Tue 10.15-11.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 10.15-11.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 10.15-11.45
Arja Kirvesmäki
Teaching language: Finnish
15.01. - 26.02.2020 Wed 12.15-13.45
12.03. - 02.04.2020 Thu 10.15-11.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 10.15-11.45
Julia Ekman
Teaching language: Russian
Teaching language: Russian
Teaching language: Russian
Teaching language: Russian
Teaching language: Russian

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä vieraana kielenä -perusopinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä, jotka käsittelevät maantuntemuksen kannalta relevantteja aihepiirejä. Opiskelija havaitsee suomen ja venäjän sanastollisia ja rakenteellisia eroja, hän tunnistaa tekstin kulttuurisidonnaisia piirteitä, ymmärtää tekstin ongelmakohtia ja osaa tarkastella suomen ja venäjän rakenteita kontrastiivisesti. Opiskelijalla on hyvät perusvalmiudet kääntää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä luontevalle suomen kielelle apuvälineitä hyödyntäen. Sanavaraston laajentumisen ja erilaisten kirjoitustehtävien ansiosta opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan venäjäksi entistä paremmin ja monipuolisemmin. Opiskelija pystyy tuottamaan kieliopillisesti ja sanastollisesti jokseenkin virheetöntä venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista ja osaa vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Venäjän vieraana kielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja kestää koko lukuvuoden (periodit 1.–4.).

Opintojakson aikana tehdään:

  • teksti- ja sanastoharjoituksia, jotka pitävät sisällään kirjallisia ja suullisia käännöstehtäviä venäjästä suomeen sekä venäjän kielen sanastovaikeuksiin liittyviä harjoituksia;
  • kontrastiivisia harjoituksia, jotka pitävät sisällään kirjallisia käännöstehtäviä suomesta venäjään;
  • lyhyitä venäjänkielisiä kirjoitelmia eri aiheista

Opettajan jakama materiaali; suositeltavana apuneuvona Ahti Nikunlassin teos Venäjän sanastovaikeuksia.

Opintojakso pitää sisällään erilaisia työskentelymuotoja ja oppimistehtäviä, mm. ryhmäopetusta, kirjallisia tuotoksia, itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä ja henkilökohtaisen palautteen vastaanottamista.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan kahden kokeen (teksti- ja sanastokoe; käännöskoe suomesta venäjään) avulla. Kokeet mittaavat:

  • opiskelijan kykyä ymmärtää keskivaikeita venäjänkielisiä tekstejä ja välittää niiden sisältö luontevalla suomen kielellä
  • opintojakson aikana käsiteltyjen sanaryhmien hallintaa
  • opiskelijan kykyä tuottaa kieliopillisesti ja sanastollisesti korrektia venäjänkielistä tekstiä yksinkertaisista aiheista

Molemmista kokeista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säänllistä läsnäoloa harjoitustunneilla, kotitehtävien tekemistä ja kirjallisten harjoitusten palauttamista sovittuun määräaikaan mennessä sekä opettajan antaman palautteen vastaanottamista omista kirjallisista töistä. Arviointikriteereistä kerrotaan tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Opintojaksoon kuuluu kolme osiota: 1) Teksti- ja sanastoharjoitukset, 2) Kontrastiiviset harjoitukset ja 3) Kirjallinen tuottaminen. Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, ja se koostuu harjoitustunneista ja itsenäisestä työskentelystä opettajan johdolla. Opiskelijalta edellytetään säännöllistä läsnäoloa harjoitustunneilla. Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista koetta.