Kuva: Anna Tulusto (YLE)

HUOM! Venäläisen kirjallisuuden historia toteutetaan 17.3. - 28.4. etäopetuksena. Tieto etäopetuksesta kurssin Moodlessa.

Opintojakso KIK-RV115 Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri (10 op) koostuu kahdesta kurssista:
• Venäläisen kirjallisuuden historia (sisältää myös kaunokirjallisuuden osuuden), tiistaisin 3.9. alkaen klo 14-16
• Venäjän kulttuurihistoria, joka toinen keskiviikko 4.9. alkaen klo 16–18 Metsätalon salissa 2
Opintojakso suoritetaan näillä koko lukuvuoden kestävillä kursseilla.
Opintojakson voi poikkeustapauksissa suorittaa myös kirjatenttinä; tästä mahdollisuudesta on ensin keskusteltava professori Huttusen kanssa.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Course is open for all students irrespective of their study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historiasta sekä keskeisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden tuotannosta. Opiskelija on tutustunut kirjallisuuden- ja kulttuurihistorian pääsuuntauksiin ja avainkäsitteisiin. Opiskelija on tutustunut joihinkin venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen välineisiin ja osaa soveltaa niitä kaunokirjallisen tekstin analyysissa.

Venäjä vieraana kielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään vuosittain ja on koko lukuvuoden mittainen (periodit 1.–4.). Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä.

Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian pääpiirteisiin, keskeisiin suuntauksiin sekä näiden edustajiin ja teoksiin. Käsiteltäviä periodeja ovat: muinaisvenäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, klassismi, romantiikka, realismi, modernismi, avantgarde, sosialistinen realismi sekä postmodernismi. Opintojakso kattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian yleisesityksen sekä analyysiharjoituksia, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat venäläiseen kaunokirjallisuuteen.

Opintojaksoon sisältyy pakollinen lista kaunokirjallisuutta:

M. Lermontov, Geroj našego vremeni
N. Gogol’, Mërtvye duši
F. Dostoevskij, Prestuplenie i nakazanie
A. Čehov, Djadja Vanja
D. Harms, Slučai
A. Solženicyn, Odin den’ Ivana Denisoviča
V. Erofeev, Moskva-Petuški

Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä, jolloin luetaan edellämainittujen kaunokirjallisten teosten lisäksi seuraavat teokset:

K. Ekonen & S. Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia

T. Huttunen (toim.): Venäläinen mosaiikki: johdatuksia venäläiseen kulttuuriin (http://www.helsinki.fi/venaja/e-materiaali/mosaiikki/)

P. Pesonen: Venäjän kulttuurihistoria

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia, itsenäistä kirjallista työskentelyä ja ryhmätöitä. Osa tehtävistä voidaan tehdä sähköisessä oppimisympäristössä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan oppimispäiväkirjojen tai luentokuulustelujen perusteella sekä kaunokirjallisuudesta kirjoitettavien tehtävien perusteella. Kaikista osuuksista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säännöllistä läsnäoloa luennoilla ja harjoitustunneilla.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luentokurssille, lukemalla kurssin aikana vaadittu määrä kaunokirjallisuutta sekä tekemällä näiden pohjalta kirjalliset tehtävät. Säännöllistä läsnäoloa luennoilla edellytetään. Luentokurssin suoritustavat ilmoitetaan opetustapahtuman yhteydessä. Opintojakson voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Vanhat vaatimukset: 405708 Venäläinen kirjallisuus I (VVE150)