Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Central South Slavic Languages (BCMS) 1 15 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1 (KIK-SL111/401525+401526) 15 Cr Course 2.9.2019 - 30.4.2020
Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 1 15 Cr Course 5.9.2017 - 4.5.2018

Target group

Pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan perusopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Prerequisites

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Learning outcomes

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla A2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusasiat kielialueen maista (Bosnia, Kroatia, Montenegro, Serbia) sekä tuntee useita niiden tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee kielen koko peruskieliopin.

Timing

Opintojen alussa. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Contents

Opintojakso käsittää kielen kielioppia sekä keskeistä arkista sanastoa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen korostuu. Jakso kartuttaa kielialueen maiden tuntemusta kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien sekä lyhyiden tekstien avulla.

Activities and teaching methods in support of learning

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi kirjoittaa postikortti) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Study materials

Alexander & Elias-Bursać, Bosnian, Croatian, Serbian. A textbook with exercises and basic grammar (2010 tai uudempi).

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen ja kotitehtävien tekemistä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5.

Recommended optional studies

Muut perusopintojen opintojaksot. Kielten kandiohjelman yhteiset metodiopinnot.

Completion methods

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo (edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta). Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.