Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 11.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan perusopinnoissa. Avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eteläslaavilaisten kansojen kulttuurin eri kehitysvaiheet yleisen historian kontekstissa. Hän tuntee erityisesti bosnialaisen, kroatialaisen, montenegrolaisen ja serbialaisen kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja tärkeimmät kielialueen kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.

Ensimmäisenä opintovuonna, mielellään rinnakkain opintojakson Eteläslaavilaista kaunokirjallisuutta kanssa. Jos järjestetään kurssina, yleensä syyslukukaudella.

Eteläslaavilaisten kansojen kulttuuri osana kansojen yleistä historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Keskisen eteläslaavilaisen alueen kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Alueen kuva-, sävel- ja elokuvataiteilijoita.

Gorup (toim.), After Yugoslavia: The cultural space of a vanished land. Tueksi myös Järvinen & Lindstedt (toim.), Itä-Eurooppa matkalla länteen (eteläslaavilaisia maita koskevat luvut).

Kirjatenttiin opiskelija valmistautuu itsenäisesti.

Kurssilla voidaan käyttää erilaisia oppimistehtäviä ja ryhmätöitä.

Esseesuoritus: Opiskelija lähettää viikkoa ennen opettajan vastaanottoa noin sivun mittaisen suunnitelman, joka sisältää esseen otsikon ja alustavan jäsentelyn. Kuulustelija hyväksyy esseen aiheen vastaanotollaan. Opiskelijan tulee hyödyntää vähintään viittä After Yugoslavia -kirjan seitsemästä osasta. Palautusaikataulu sovitaan opettajan kanssa. Esseen sivumäärä on vähintään 12 (sivu = 2000 merkkiä välilyönteineen).

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota osaamistavoitteiden saavuttamiseen suurten kokonaisuuksien ja kehityslinjojen tasolla, ei niinkään yksityiskohtien hallintaan. Arvosteluasteikko 0–5.

Luentokurssi (pakollinen läsnäolo) ja sen yhteydessä harjoitustöitä; erillinen kirjallisuuskuulustelu ja palautekeskustelu kuulustelijan kanssa; kotiessee.

Eteläslaavilaisten kielten yliopistonlehtori.