Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 11.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
08:15 - 09:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 09:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 09:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 09:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 09:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
08:15 - 09:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
08:15 - 09:45
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
08:15 - 09:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
08:15 - 09:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
08:15 - 09:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
08:15 - 09:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
08:15 - 09:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
08:15 - 09:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
08:15 - 09:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
08:15 - 09:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman eteläslaavilaisten kielten opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Eteläslaavilaiset kielet (bkms) 2.

Proseminaari ja kandintutkielma. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee syvällisemmin kielialueen kulttuuria ja erityisesti sen kirjallisuutta. Hänellä on eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien asiantuntijan identiteetti. Hän osaa ilmaista opiskeltavalla kielellä perustellun käsityksensä jostakin aiheesta, hän ymmärtää puheenaiheen sisällöllisen ja muodollisen rakenteen ja osaa viitata toisten mielipiteisiin ja argumentteihin.

Kolmantena opiskeluvuonna Keskiset eteläslaavilaiset kielet (bkms) 2:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojaksossa opiskelija kertaa keskisen eteläslaavin kieliopin ja syventyy sen yksityiskohtiin. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kartuttaa kielialueen tuntemustaan kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee ymmärtämistä lukemalla ja mahdollisesti kääntämällä pitkähköjä tai vaativia autenttisia tekstejä kuten kaunokirjallisia tekstejä ja lehtiartikkeleita. Opiskelija kirjoittaa opiskeltavalla kielellä suunnittelemansa lopputyön valitsemastaan aihepiiristä ja esittää sen suullisesti ryhmälle.

Opettajan osoittama ja jakama aineisto. Jokin keskisen eteläslaavin kielioppi, esim. Mønnesland, Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijoiden pitää esimerkiksi väitellä keskenään annetusta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelijan tulee esimerkiksi suunnitella lopputyönsä aihe, työstää sitä ja lopulta esittää se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien ja henkilökohtaisen projektityön tekemistä ja sen esittelyä sekä mahdollisen loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 112 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn, runsaasti kotitehtäviä, välikokeita ja laajahko kirjallinen ja suullinen lopputyö.

Eteläslaavilaisten kielten yliopistonlehtori.