Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Somali 1 15 Cr Lecture Course 31.8.2020 - 4.5.2021
Somali 1 15 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Somali 1 15 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Somali 1 15 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Somali 1 15 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Somali 1 15 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Somali 1 15 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Somali 1 15 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Somali 1 15 Cr Course 3.9.2019 - 29.4.2020
Somali 1 15 Cr Course 4.9.2018 - 3.5.2019
Somali 1 15 Cr Exam retake 2.2.2018 - 2.2.2018
Somali 1 15 Cr Course 6.9.2017 - 4.5.2018

Target group

Pakollinen somalin perusopintoja opiskeleville. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Prerequisites

Ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi kannattaa suorittaa samana vuonna.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2.

Opiskelija siis hallitsee somalin kieliopin perusrakenteen ja sanojen muodostamisen. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Timing

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden pituinen kurssi.

Contents

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen, lyhyiden uutispätkien lukeminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja verbien taivutusjärjestelmät, fokusmerkinnät, tapaluokittelijat, verbaaliset subjekti- ja objektipronominit sekä preverbaaliset prepositiot.

Activities and teaching methods in support of learning

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Assessment practices and criteria

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Recommended optional studies

Käytännön fonetiikan kurssi tukee opintojakson oppimistavoitteita.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta somalin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.