Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opiskelisinko somalin kieltä?

Tiesitkö, että voit opiskella Helsingin yliopistossa somalin kieltä?

Somalin kielen opintoja voi suorittaa valinnaisina opintoina humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelmassa. Lukuvuonna 2019-20 on tarjolla Somali 1 (15 op) ja Somali 2 (15 op).

Somalin kielen osaaminen on keino erottua työnhaussa, ja siksi se sopiikin hyvin sivuaineeksi tai täydennyskoulutukseksi. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 Suomessa oli noin 20 000 somalin kielen puhujaa. Somalin kielen puhujat ovat neljänneksi suurin vieraskielinen ryhmä Suomessa. Lisääntynyt maahanmuutto on synnyttänyt työtehtäviä, joissa tarvitaan somalin kielen osaamista. Kieltä tarvitaan muun muassa tiedon tuottamiseen viranomaisille, järjestöille ja yrityksille sekä erilaisissa palvelu-, ohjaus- ja opetustehtävissä.
Somalin kielen osaaminen sopii esimerkiksi kasvatustieteiden, maahanmuuton, maailmanpolitiikan, ihmisoikeuksien tai vaikkapa kaupallisen alan tuntemuksen rinnalle. Kielitaidon ei aina tarvitse olla korkea, sillä vähäisestäkin osaamisesta voi olla hyötyä. Esimerkiksi tiedonhakua aiheista, joista ei ole tarjolla paljon tietoa länsimaisilla kielillä, voi tehdä, kun osaa edes kielen perusrakenteet. Vähäinenkin somalin kielen osaaminen vuorovaikutustilanteissa voi rikkoa jäätä ja edistää yhteisymmärrystä ja luottamusta ihmisten välillä. Somalian ja somalialaisen kulttuurin tuntemusta tarvitaan myös, sillä Suomi osallistuu alueen kehityshankkeisiin ja monilla suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on toimintaa Somaliassa.
Somalin kielen osaajia kaivataan siis työmarkkinoilla, tule rohkeasti kursseille ensi syksynä!

Parhain terveisin,
Liban Ali Hersi, somalin kielen yliopisto-opettaja
liban.alihersi@helsinki.fi

Esimerkkejä työllistymispoluista:

1. Pirjo

Pirjo opiskeli venäjän kieltä ja kirjallisuutta, sivuaineina sukupuolentutkimus, yleinen kasvatustiede ja somalin kieli. Hän kirjoitti gradun somalinaisten käsityksistä fyysisestä itsemääräämisoikeudesta. Korkeakouluharjoittelun hän teki Maahanmuuttoviraston maatietoyksikössä, jonne hän työllistyi tutkijaksi valmistumisensa jälkeen. Venäjän ja somalin kielen osaaminen olivat merkittäviä tekijöitä työllistymisessä, sillä maatiedon tuottamisessa käytetään erikielisiä lähteitä. Lisäksi sukupuolentutkimus antaa kriittistä näkökulmaa tutkimukseen yleinen kasvatustiede puolestaan metodeja ja osaamista tiedontuottamiseen ja esiintymiseen.

2. Veikko

Veikko opiskeli pääaineenaan elokuva- ja televisiotutkimusta. Sivuaineena hänellä oli ranskan ja somalin kielet. Veikko pohti gradussaan ranskalaisen elokuvan näkökulmia siirtomaalaishistoriaan. Harjoittelun hän teki yksityisessä elokuvayrityksessä, jossa hän osallistui pakolaisuutta käsittelevään elokuvafestivaalin järjestämiseen. Valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt järjestöalalla maahanmuuttajaprojekteissa erityisesti media- ja viestintätehtävissä. Somalin kielen osaaminen on mahdollistanut vuorovaikutuksen Suomessa asuvien somalilaisten kanssa ja syventänyt Veikon ruohonjuuritason osaamista pakolaisuuskysymyksissä.

3. Veera

Veera opiskeli folkloristiikkaa, kasvatustiedettä ja somalin kieltä. Hän tutki gradussaan somalin kielen runoutta ja sananlaskuja. Hän oli harjoittelussa Opetushallituksessa vapaansivistystyön yksikössä, jossa hän osallistui selvitykseen maahanmuuttajien koulutuksesta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli muutaman vuoden TE-toimistossa kotouttamisasiantuntijana, minkä jälkeen hän työllistyi Työ- ja Elinkeinoministeriöön turvapaikan saaneiden kotouttamispalvelujen kehittämis- ja koordinointitehtäviin. Somalin kielen osaaminen on luonut Veeralle suhteita Suomessa asuviin somalialaisiin ja kerryttänyt hänelle tuntemusta heidän tarpeistaan kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Veera on pystynyt hyödyntämään tätä tietoa kaikissa työtehtävissään.

4. Ville

Ville opiskeli pääaineenaan historiaa, sivuaineina sosiologiaa ja somalin kieltä. Villeä kiinnostaa kulttuurien välinen vuorovaikutus ja identiteetti- ja kulttuurikäsityksien rakentuminen, ja siksi hän kirjoitti gradunsa Somalian itsenäistymisestä ja kansallisen identiteetin syntymisestä. Harjoittelunsa hän teki Suomen somalialaisten liitossa, jossa hän järjesti muun muassa seminaarin somalialaisen diasporan dynamiikasta Suomessa. Valmistuksensa jälkeen hän työllistyi Ihmisoikeusliiton projektiin, jossa edistetään yhdenvertaisuutta työnhaussa. Somalin kielen ja kulttuurin tuntemuksen avulla hän pystyy tekemään yhteistyötä somalialaisten eri järjestöjen kanssa.

5. Ossi

Ossi valmistui insinööriksi erityisosaamisenaan teollisuuden energiaprosessit ja kestävä kehitys. Hän opiskeli sivuaineina Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimusta ja somalin kieltä. Hän oli harjoittelussa Vantaan energialla ja kirjoitti gradunsa aurinkopaneelien mahdollisuuksista kehitysyhteistyössä. Valmistumisensa jälkeen hän jatkoi muutaman vuoden työskentelyä Vantaan energialla ja toimi vapaaehtoisena Somaliitossa, jonka kautta hän kuuli Business Finlandin kautta järjestettävästä mahdollisuudesta lähteä kehittämään aurinkoenergian tuotantoa Somaliaan. Kielitaitonsa ansiosta hän onnistui saamaan tehtävän, sillä hän pystyy kommunikoimaan paikallisten kanssa ja ymmärtää somalialaista kulttuuria; ihmisten välisiä valtasuhteita ja toimintatapoja, joiden tunteminen on perusta onnistuneelle liiketoiminnalle.

6. Laura

Laura opiskeli pääaineena yleistä valtio-oppiaja sivuaineina maailman politiikkaa sekä somalin kieltä ja kulttuuria. Gradun hän kirjoitti Somalian ja Jemenin välisestä Adenin lahden kauppasopimuksen solmimisesta. Korkeakouluharjoittelun hän teki Ulkoasiainministeriön Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikössä. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli Kirkon ulkomaanavun Somalian rauhanrakennusprojektissa. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt YK:lla Afrikan sarveen liittyvissä tehtävissä (esimerkiksi: https://unjobs.org/vacancies/1541000533324). Somalin kielen osaamisen kautta hän pystyy seuraamaan alueen politiikkaa ja tilannetta paikallisesta mediasta, mikä on luonut hänelle syvällisen Afrikan sarven aluetuntemuksen.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Pakollinen somalin perusopintoja opiskeleville. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi kannattaa suorittaa samana vuonna.

Käytännön fonetiikan kurssi tukee opintojakson oppimistavoitteita.

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija siis hallitsee somalin kieliopin perusrakenteen ja sanojen muodostamisen. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden pituinen kurssi.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen, lyhyiden uutispätkien lukeminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja verbien taivutusjärjestelmät, fokusmerkinnät, tapaluokittelijat, verbaaliset subjekti- ja objektipronominit sekä preverbaaliset prepositiot.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta somalin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.