Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Swahili 2 15 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Swahili 2 15 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Swahili 2 15 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Swahili 2 15 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Swahili 2 15 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Swahili 2 15 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Swahili 2 15 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Swahili 2 15 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Swahili 2 (KIK-SW211/AAF210) 15 Cr Course 4.9.2019 - 29.4.2020
Swahili 2 15 Cr Exam retake 8.6.2018 - 8.6.2018
Swahili 2 10 Cr Course 6.9.2017 - 2.5.2018

Target group

Pakollinen swahilin aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Prerequisites

Swahili 1 tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jonka avulla opiskelija selviää arkipäiväisessä kielenkäytössä. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2.

Opiskelija hallitsee swahilin kielen rakenteen (taivuttaminen ja johtaminen), ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa käyttää kielioppirakenteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Timing

Toinen vuosi.
Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään enintään joka toinen vuosi.

Contents

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Study materials

Jaetaan kurssin yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Recommended optional studies

Kurssilla keskitytään muutamaan aihepiiriin ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Swahili 1 -opintojakson aikana opiskelija on omaksunut swahilin kieliopin taivutusmorfologian (mm. substantiiviluokkajärjestelmä ja verbitaivutus). Tämän opintojakson aikana opetellaan näiden muotojen käyttämistä (erityisesti yhdistelmäverbimuodot) sekä syvennetään osaamista sanojen johtamisessa ja johdettujen sanojen merkitysten ja käytön hallitsemisessa.

Completion methods

Toteutetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta swahilin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.