Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 18.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 27.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 4.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 9.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 11.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 21.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 28.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 20.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 3.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Pakollinen swahilin aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Swahili 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla keskitytään muutamaan aihepiiriin ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Swahili 1 -opintojakson aikana opiskelija on omaksunut swahilin kieliopin taivutusmorfologian (mm. substantiiviluokkajärjestelmä ja verbitaivutus). Tämän opintojakson aikana opetellaan näiden muotojen käyttämistä (erityisesti yhdistelmäverbimuodot) sekä syvennetään osaamista sanojen johtamisessa ja johdettujen sanojen merkitysten ja käytön hallitsemisessa.

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jonka avulla opiskelija selviää arkipäiväisessä kielenkäytössä. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija hallitsee swahilin kielen rakenteen (taivuttaminen ja johtaminen), ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa käyttää kielioppirakenteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Toinen vuosi.
Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Yleinen asteikko 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta swahilin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.