Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45

Results

Tulokset ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla. Arvosanajakauma (kuinka monta arvosanaa annettiin ja miten jakaantuvat asteikolla 0-5) tulee näkyviin tälle sivulle kun tulokset on rekisteröity ja näkyvissä opintosuoritusotteella.

Description

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen Ukraina-opintokokonaisuutta suorittaville. Opintojakso on avoin muiden ohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson 1. osan suoritettuaan opiskelija tunnistaa ukrainan kieliopin perusrakenteet, hahmottaa sanakirjan avulla helppojen ukrainalaisten tekstien pääajatuksen ja tuntee yksinkertaisissa puhetilanteissa tarvittavaa perusfraseologiaa.

Opintojakson 2. osan suoritettuaan opiskelija hahmottaa pääosan ukrainan kieliopin perusrakenteista. Opiskelija oppii ymmärtämään helppoa ukrainankielistä puhetta. Hänen passiivinen sanavarastonsa ja puhetilanteissa tarvittava aktiivinen sanavarastonsa laajenee.

Ukraina-opintokokonaisuuden opintojen ensimmäinen vuosi.
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella 2. ja 2. periodissa

Opintojakso jakautuu kahteen osaan. 1. osassa käydään läpi ukrainan kirjaimet, tutustutaan kieliopin perusrakenteisiin ja yksinkertaisissa puhetilanteissa tarvittavaan perussanastoon ja -fraseologiaan. Lisäksi luetaan helppoja ukrainankielisiä tekstejä ja tuoteaan yksinkertaisia lauseita ja fraaseja. 2. osassa käydään läpi tekstejä, kielioppia ja sanastoa sekä tuotetaan yksinkertaisia tekstejä.

Opetusmoniste P. Saurio, Ukraina I A & B. Hgin yliopiston slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita 9, 2. uudistettu painos. Helsinki 2013 sekä II osa (luvut 5 ja 6) opetusmonisteesta P. Saurio, Ukraina II & III. Hgin yliopiston slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita 10, 2., uudistettu painos. Helsinki 2014 ja tunneilla jaettava materiaali.

Opintojaksossa totuttaudutaan kirjaimiin, kielioppiin ja sanastoon lukemalla opetus-monisteen ohella yksinkertaistettuja ajankohtaisia uutisia, laatimalla pieniä kirjoitelmia, tekemällä kuullunymmärtämisharjoituksia yhdessä tai itsenäisesti studiossa sekä harjoittelemalla opittavaa kielenainesta suullisin harjoituksin ryhmässä ja pareittain opettajan opastuksella.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosanaksi muotoutuu kirjallisten loppukokeiden arvosanojen keskiarvo. Kokeissa arvioidaan kieliopin perusrakenteiden tunnistamista ja tuottamista, helppojen ukrainalaisten tekstien pääajatuksen ymmärtämistä sekä yksinkertaisen tekstin ja yksinkertaisissa puhetilanteissa tarvittavan perusfraseologian tuottamista.

Harjoituskurssi lähiopetuksena. Molempien osien lopussa järjestetään lopputentti. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään. Slaavilaisia kieliä taitavat ja kyrilliset kirjaimet hallitsevat voivat tulla suoraan 1. osan loppukokeeseen. Ne, jotka eivät hallitse suomen kieltä riittävän hyvin pystyäkseen seuraamaan opetusta, voivat suorittaa opintojakson itsenäisesti opettajan ohjauksella.