Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Chinese 2 15 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Chinese 2 15 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Chinese 2 15 Cr Exam retake 3.4.2020 - 3.4.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Chinese 2 15 Cr Exam retake 17.1.2020 - 17.1.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Chinese 2 15 Cr Exam retake 22.11.2019 - 22.11.2019
Chinese 2 15 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Chinese 2 15 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Chinese 2 15 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Chinese 2 15 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Kiina 2 15 Cr Course 3.9.2019 - 29.4.2020
Chinese 2 15 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Kiina 2 10 Cr Course 6.9.2017 - 3.5.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat Kiinan kieltä, ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) kiinan pääaineopiskelijat;
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija kiinan sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Prerequisites

Kiinan perusopinnot 1 tai vastaavan tasoiset opinnot suoritettuina jossain muussa yliopistossa.

Learning outcomes

Opiskelijat

- puhuvat melko sujuvasti ja ymmärtävät valikoituja aiheita käsittelevää kiinankielistä puhetta

- pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä kiinaksi määrätyistä aiheista

- ymmärtävät n. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältäviä tekstejä

- kirjoittavat lyhyitä esseitä valikoiduista aiheista käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita

- saavuttavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1 mukaisen kielitaidon http://www.coe.int/lang-CEFR

(http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf)

Timing

Toinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään vain joka toinen vuosi.

Contents

Yllä kohdassa Opintojakson osaamistavoitteet lueteltujen taitojen kehittäminen integroidun oppimisen ja harjoitusten avulla.

- Suullisten taitojen oppiminen ja tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän puhutun kiinan ymmärtäminen

- N. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältävien tekstien ymmärtäminen

- Lyhyiden, valikoituja aiheita käsittelevien esseiden kirjoittaminen käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita.

Activities and teaching methods in support of learning

Luennot.

Integroitujen harjoitusten teko kurssilla tai omalla ajalla itsenäisesti ja ryhmässä.

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko: 0–5

Arviointi perustuu tenttitulokseen, tuntityöskentelyyn ja kirjallisten tehtävien laatuun sekä niiden suorittamiseen annetussa ajassa.

Recommended optional studies

Kielitieteen, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen 30 op opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Completion methods

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.