Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat Kiinan kieltä, ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) kiinan pääaineopiskelijat;
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija kiinan sivuaineena -opettajan pätevyyttä opiskelevilla);

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa kiinan kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Kiinan perusopinnot 1 tai vastaavan tasoiset opinnot suoritettuina jossain muussa yliopistossa.

Kielitieteen, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen 30 op opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opiskelijat

- puhuvat melko sujuvasti ja ymmärtävät valikoituja aiheita käsittelevää kiinankielistä puhetta

- pystyvät ilmaisemaan mielipiteensä kiinaksi määrätyistä aiheista

- ymmärtävät n. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältäviä tekstejä

- kirjoittavat lyhyitä esseitä valikoiduista aiheista käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita

- saavuttavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1 mukaisen kielitaidon http://www.coe.int/lang-CEFR

(http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf)

Toinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään vain joka toinen vuosi.

Yllä kohdassa Opintojakson osaamistavoitteet lueteltujen taitojen kehittäminen integroidun oppimisen ja harjoitusten avulla.

- Suullisten taitojen oppiminen ja tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän puhutun kiinan ymmärtäminen

- N. 2 000 kiinalaista kirjoitusmerkkiä/sanaa/ilmausta sisältävien tekstien ymmärtäminen

- Lyhyiden, valikoituja aiheita käsittelevien esseiden kirjoittaminen käyttäen oikeaa sanastoa ja oikeita rakenteita.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Luennot.

Integroitujen harjoitusten teko kurssilla tai omalla ajalla itsenäisesti ja ryhmässä.

Arvosteluasteikko: 0–5

Arviointi perustuu tenttitulokseen, tuntityöskentelyyn ja kirjallisten tehtävien laatuun sekä niiden suorittamiseen annetussa ajassa.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.