Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Japanin sosiolingvistiikka 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 9.12.2020
Pääkielen erikoiskurssi 1, Classical Chinese: Intermediate and Beginners 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 10.12.2020
Special Course 1 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Special Course 1 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Special Course 1 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Special Course 1 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Special Course 1 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Special Course 1 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Pohjois-Euraasian kielimaantiedettä ja etnohistoriaa 5 Cr Course 15.1.2020 - 26.2.2020
Holy Cow! A Hindi language and translation course for advanced students 5 Cr Course 3.9.2019 - 13.9.2019
Riukiukielten johdantokurssi 5 Cr Course 18.1.2019 - 3.5.2019
Käännösprojekti japanin kieleen (KIM-AA304/KIM-AA308/KIM-AA307) 5 Cr Other teaching 14.1.2019 - 3.5.2019
Japanin käännöskurssi 5 Cr Course 6.9.2017 - 18.10.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Prerequisites

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Learning outcomes

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Timing

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Contents

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Activities and teaching methods in support of learning

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Recommended optional studies

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Completion methods

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.