Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssilla keskitytään japanin suomentamiseen (käännössuunta japanista suomeen). Painopiste on konkreettisissa esimerkeissä ja käännösongelmissa. Kurssilla vierailee ammattikääntäjiä. Opetus on interaktiivista ja keskustelevaa, joten opiskelijoilta toivotaan aktiivista osallistumista.

Japanin kielen maisteritason opetusta tukee The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation.

Enrol
15.8.2017 at 09:00 - 3.9.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 6.9.2017
16:15 - 17:45
Wed 13.9.2017
16:15 - 17:45
Wed 20.9.2017
16:15 - 17:45
Wed 27.9.2017
16:15 - 17:45
Wed 4.10.2017
16:15 - 17:45
Wed 11.10.2017
16:15 - 17:45
Wed 18.10.2017
16:15 - 17:45

Conduct of the course

1) Käännösportfolio opettajan antamasta materiaalista;
2) Tunneilla jaetut tehtävät;
3) Aktiivinen tuntiosallistuminen.

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla suoritettuja tai muita soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan hyväksyä erikoiskurssiksi.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto.

Tieteellisen ja ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kielitietouden, valitun kielitieteen tai Aasian tutkimuksen alan osaamista tai oman pääkielen kielitaidon kehittymistä tukeva kurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5. Joillakin opintojaksoilla myös arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä on mahdollinen. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.