Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Internship or Work Experience 5 Cr Other teaching 13.1.2020 - 3.5.2020
Internship or Work Experience 5 Cr Other teaching 2.9.2019 - 13.12.2019
Internship or Work Experience 5 Cr Other teaching 14.1.2019 - 3.5.2019
Internship or Work Experience 5 Cr Other teaching 3.9.2018 - 14.12.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös kohdealueella (tai muualla ulkomailla) suoritettuja opiskeltavan kielen osaamista vaativia harjoittelujaksoja tai muita soveltuvia oman asiantuntijuuden kehittymistä tukevia työelämäkursseja voidaan hyväksyä. Ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.

Prerequisites

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto ja mahdolliset muut edellytettävät kieli-, metodi- tai vastaavat opinnot.

Learning outcomes

Opiskelija on kehittänyt kielitaitoaan ja ammatillista osaamistaan tai erikoistumistaan sekä soveltanut tieteenalansa tietoja ja taitoja harjoittelussa tai työelämäkurssilla. Opiskelija osaa dokumentoidusti toimia työelämäkonteksteissa kohdekielellään alan vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on kehittänyt vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan, eettistä ajatteluaan ja/tai kykyään sopeutua muuttuviin tilanteisiin erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuurikonteksteissa.

Timing

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Contents

Kieli- ja ammattitaidon ja ammatti-identiteetin kehittymistä tukeva harjoittelu tai työelämäkurssi. Opiskelija voi myös itse ehdottaa soveltuvaa dokumentoitavissa olevaa harjoittelua/työelämäkurssia, jonka toteutumista ja tuloksia pystytään arvioimaan.

Study materials

Sovitaan oman pääkielen yliopistonlehtorin kanssa.

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko: 0-5 tai arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä. Arvosana määräytyy oman pääkielen yliopistonlehtorin kanssa sovittavien osaamistavoitteiden toteutumisen arvioinnin perusteella. Arvosana saattaa määräytyä myös ryhmätyöskentelyn perusteella.

Recommended optional studies

Ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Completion methods

Joustavia suoritustapoja. Ks. tarkemmin opetusohjelma tai ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.