Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opetusavustaja japanin kurssilla 

日本語1のコースアシスタント

Kohderyhmä: edistyneen tason japanin opiskelijat Kielten maisteriohjelman Aasian kielten/japanin opintosuunnassa (tai Itä-Aasian tutkimuksessa). Kurssi sopii opiskelijoille, jotka suunnittelevat tai tekevät japanin aineenopettajan opintoja tai ovat muuten kiinnostuneita kielestä ja opettamisesta tai työelämävuorovaikutuksesta japaniksi.

対象者:
-日本語教育に興味がある学生
-通訳・翻訳に興味がある学生
-日本語初級文法の復習をしたい学生
-日本語口頭能力の向上を目指したい学生

Enrol

Interaction

Kurssin ohjaaja ja yhteydenotot: Rie Fuse.

Koko kurssista vastaa japanin kielen yliopistonlehtori ja Japanin-tutkimuksen dosentti Riikka Länsisalmi.

Timetable

- 布施とのミーティング 9月2日(月)12.00-12.30 Unioninkatu 38, Topelia B110

- 3回のオリエンテーション (perehdytysjakso)

1. tapaamiskerta ti 27.8. klo 14–16, Metsätalo (Unioninkatu 40) sl 8
Ryhmädynamiikka (mm. ryhmäilmiöistä opetustilanteessa)

2. tapaamiskerta to 29.8. klo 14–16, Metsätalo (Unioninkatu 40) sl 8
Marjo Vesalainen: Opettajan rooli (mm. oppimisen tukena toimimisesta ja arvioinnista)

3. tapaamiskerta pe 6.9. klo 14–16 Metsätalo (Unioninkatu 40) sl 8
Opetusavustajana toimimiseen liittyviä yleisiä asioita (mm. vastuut ja eettiset kysymykset; vertaistuki)

HUOM. Jaksolla käsitellään siis vain opetusavustajana toimimiseen liittyviä yleisiä asioita; yhteisen perehdytysjakson lisäksi jokaisen opettajan tulee perehdyttää opetusavustajat vielä erikseen kunkin kurssin käytänteisiin, työnjakoon, konkreettisiin työtehtäviin jne.

- Japani 1 水曜日クラス(9月4日、11日、25日、10月2日、9日、16日、30日、11月6日、13日、20日、27日、12月4日、11日)

Conduct of the course

内容:
日本人留学生と一緒に、クラス運営のアシスタント業務・フィンランド語サポートを担当する。
- 文法・会話問題の例示
- ペアワークやグループワークの補助
- 文法学習事項例文のフィンランド語から日本語への翻訳チェック
- 日本人アシスタントとの協力

規定の出席率(75%)が必要。アシスタントとして参加した各授業について、ダイアリーを提出する(毎週金曜日締切)。最後に日本語教育に関するレポートを提出する(レポートテーマ、分量自由、学術論文の形式に従うこと)。

評価: 合格/不合格

Opetusavustajana toimimisesta saadut opintopisteet (5 op) jakautuvat seuraavasti: perehdytysjaksosta saa 1 opintopisteen (lähitapaamiset, Moodle-keskustelut ja reflektointi) ja varsinaisesta avustajana toimimisesta 4 opintopistettä.

Jos kurssille ei löydy opetusavustajia, jotka tarvitsisivat työstä opintopisteitä, opetusavustajille voidaan myös maksaa palkkio.

Itä-Aasian tutkimusの学生は、405538 Työharjoitteluで5opを取得することができます。
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=84911955&haett...

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös kohdealueella (tai muualla ulkomailla) suoritettuja opiskeltavan kielen osaamista vaativia harjoittelujaksoja tai muita soveltuvia oman asiantuntijuuden kehittymistä tukevia työelämäkursseja voidaan hyväksyä. Ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto ja mahdolliset muut edellytettävät kieli-, metodi- tai vastaavat opinnot.

Ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Opiskelija on kehittänyt kielitaitoaan ja ammatillista osaamistaan tai erikoistumistaan sekä soveltanut tieteenalansa tietoja ja taitoja harjoittelussa tai työelämäkurssilla. Opiskelija osaa dokumentoidusti toimia työelämäkonteksteissa kohdekielellään alan vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on kehittänyt vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan, eettistä ajatteluaan ja/tai kykyään sopeutua muuttuviin tilanteisiin erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuurikonteksteissa.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Kieli- ja ammattitaidon ja ammatti-identiteetin kehittymistä tukeva harjoittelu tai työelämäkurssi. Opiskelija voi myös itse ehdottaa soveltuvaa dokumentoitavissa olevaa harjoittelua/työelämäkurssia, jonka toteutumista ja tuloksia pystytään arvioimaan.

Sovitaan oman pääkielen yliopistonlehtorin kanssa.

Arviointiasteikko: 0-5 tai arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä. Arvosana määräytyy oman pääkielen yliopistonlehtorin kanssa sovittavien osaamistavoitteiden toteutumisen arvioinnin perusteella. Arvosana saattaa määräytyä myös ryhmätyöskentelyn perusteella.

Joustavia suoritustapoja. Ks. tarkemmin opetusohjelma tai ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.