Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

翻訳プロジェクト

Kohderyhmä: edistyneen tason japanin opiskelijat Kielten maisteriohjelman Aasian kielten/japanin opintosuunnassa (tai Itä-Aasian tutkimuksessa). Kurssi sopii opiskelijoille, jotka suunnittelevat tai tekevät japanin aineenopettajan opintoja tai ovat muuten kiinnostuneita kielestä ja käännöksestä.

対象者:
- 翻訳に興味がある学生
- ジャーナリズム・出版に興味がある学生
- 在フィンランド日本人とのネットワークを構築したい学生
- CVに日本語能力を示す経歴の記載を目指している学生

Enrol

Interaction

Kurssin ohjaaja ja yhteydenotot: Rie Fuse.

Koko kurssista vastaa japanin kielen yliopistonlehtori ja Japanin-tutkimuksen dosentti Riikka Länsisalmi.

Timetable

出席が必要な日:
- 布施とのミーティング 1回

(プロジェクト計画時にミーティング。必要に応じてその他のミーティング)

Conduct of the course

上級日本語コースで行った日本人ゲストインタビューの録音内容を翻訳し、日本関係のジャーナルに投稿する。

また、プロジェクトを通じて、フィンランド在住の日本人の方々とネットワークを築くことを目指す。雑誌投稿の経験をCVに記載することができるため、研究者やライター、ジャーナリストを目指している学生にも適している。

1.インタビュー録音をテキスト化
2.ゲストの方に、内容を確認していただく
3.テキストをフィンランド語に翻訳(必要があれば、ゲストの方に相談)
4.雑誌投稿
5. 最後に、短いプロジェクト振り返り(リフレクション)の文章を書き、ポートフォリオとして布施へ提出。

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma (tai muu soveltuva koulutusohjelma) ja se on valinnainen valintaryhmässä Metodologia ja erikoiskurssit.

Valitse valintaryhmistä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opinnot ja/tai Metodologia ja erikoiskurssit yhteensä seitsemän 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (7 x 5 op).

Japanin tai kiinan aineenopettajaksi opiskelevat valitsevat valintaryhmistä kaksi ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (2 x 5 op).

Kääntämisen ja tulkkauksen japanin/kiinan/korean opiskelijat valitsevat valintaryhmistä kolme ammatillista osaamistaan tukevaa 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa (3 x 5 op).

Myös ulkomailla toteutettuja dokumentoitavissa ja arvioitavissa olevia projekteja voidaan hyväksyä. Ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.

Koulutusohjelman edellyttämä kandidaatintutkinto ja mahdolliset muut projektin toteuttamista edellyttävät kieli-, metodi- tai vastaavat opinnot.

Ammatillisen osaamisen ja erikoistumisen kehittymistä tukevat opinnot.

Opiskelija on kehittänyt ammatillista osaamistaan ja erikoistumistaan sekä soveltanut tieteenalansa tietoja ja taitoja käytännön projektissa. Opiskelija osaa toimia projektissa kohdekielellään ja kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan, kuvaamaan ja arvioimaan projektin aikataulua, sisältöä ja tuloksia. Hän on perehtynyt (valittuihin) projektinhallinnan osa-alueisiin, kehittänyt vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan, eettistä ajatteluaan ja/tai kykyään sopeutua muuttuviin tilanteisiin erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuurikonteksteissa. Projekti voi sisältää myös esimerkiksi digiosaamisen kehittämistä ja/tai soveltamista opetustarkoituksiin omalla alalla, kääntämistä tai tulkkaamista, julkaistavan artikkelin kirjoittamista, multimodaalisen sisällön tuottamista tai tieteenalan kysymysten ja teorioiden yleistajuistamista suurelle yleisölle.

Maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. Syys- tai kevätlukukausi.

Ammattitaidon ja -identiteetin kehittymistä tukeva työelämä- tai muu vastaava projekti. Sisältö ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa. Opiskelija voi myös itse ehdottaa soveltuvaa dokumentoitavissa olevaa projektia, jossa pääsee työskentelemään ja jonka tuloksia pystytään arvioimaan.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiasteikko: 0-5 tai arviointi hyväksytty/hylätty -menetelmällä. Arvosana määräytyy opetusohjelmassa ilmoitettujen osaamistavoitteiden ja projektin toteutumisen sekä osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arvosana saattaa määräytyä myös ryhmätyön perusteella.

Joustavia suoritustapoja. Ks. tarkemmin opetusohjelma tai ota yhteyttä pääkielesi yliopistonlehtoriin.

Oman pääkielen yliopistonlehtori.