Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 09:00 - 8.12.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Pakollinen Afrikan ja Lähi-idän kielten opintosuunnan opiskelijoille (Kielten maisteriohjelma). Tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kandidaatintutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kohdekielisen kirjallisuuden tyylisuunnista ja keskeisistä teemoista (mahdollisesti tietyltä aikakaudelta).

Arabia/heprea/somali/swahili 3 -opintojakson jälkeen tai samanaikaisesti. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi. Itsenäisenä työskentelynä opintojakson voi suorittaa lukukausien aikana.

Tutustutaan kohdekieliseen kirjallisuuteen ja sen tyylisuuntiin valitulta ajanjaksolta.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille sekä siihen liittyvän kirjallisuuden lukeminen ja harjoitusten tekeminen.

Itsenäisessä opiskelussa luetaan kirjallisuutta ja tehdään kirjallisia töitä.

Arvioinnissa verrataan opiskelijan suoritusta oppimistavoitteisiin.

Luentokurssin arviointimenetelmät: kurssin loppukuulustelu, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja luentoharjoituksiin.

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena tai itsenäisenä työskentelynä.
Lähiopetuksena luentokurssi, jonka lisäksi luetaan kirjallisuutta ja tehdään ryhmätöitä tai esitelmiä.

Itsenäisestä opiskelusta sovitaan pääkielen yliopistonlehtorin kanssa.