Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Arabian kielenkäyttöharjoituksia / Kielioppia (KIM-AL341/KIM-AL342/KIM-AL343) 5 Cr Course 13.1.2020 - 27.4.2020

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Valinnainen Afrikan ja Lähi-idän kielten opintosuunnan opiskelijoille (Kielten maisteriohjelma). Tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Kandidaatintutkinto sekä arabia/heprea/somali/swahili 3 tai rinnakkain sen kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin pääkielen osa-alueeseen. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa kielitaitoaan käytännön työssä.

Timing

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Esimerkiksi vaativia kirjoitusharjoituksia, edistynyt keskustelukurssi tai edistynyt tekstikurssi.

Activities and teaching methods in support of learning

Esimerkiksi projektityöskentelyä, itseopiskelua.

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Assessment practices and criteria

Arvioinnissa käytetään itse- ja vertaisarviointia sekä harjoitustehtävien jatkuvaa arviointia.
Keskeinen arvioitava taito on kielitaidon soveltaminen käytännön tehtäviin.
Arvosteluasteikko 0–5.

Completion methods

Lähiopetusta tai itsenäistä työskentelyä.