Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Valinnainen Afrikan ja Lähi-idän kielten opintosuunnan opiskelijoille (Kielten maisteriohjelma). Tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kandidaatintutkinto sekä arabia/heprea/somali/swahili 3 tai rinnakkain sen kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin pääkielen osa-alueeseen. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa kielitaitoaan käytännön työssä.

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Esimerkiksi vaativia kirjoitusharjoituksia, edistynyt keskustelukurssi tai edistynyt tekstikurssi.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Esimerkiksi projektityöskentelyä, itseopiskelua.

Arvioinnissa käytetään itse- ja vertaisarviointia sekä harjoitustehtävien jatkuvaa arviointia.
Keskeinen arvioitava taito on kielitaidon soveltaminen käytännön tehtäviin.
Arvosteluasteikko 0–5.

Lähiopetusta tai itsenäistä työskentelyä.