Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Sprachpraxis - Texte, Kontexte, Situationen 5 Cr Exercise Group 2.9.2020 - 9.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Sprachpraxis - Texte, Kontexte, Situationen 5 Cr Course 5.9.2019 - 12.12.2019
Sprachpraxis - Texte, Kontexte, Situationen 5 Cr Course 11.9.2018 - 30.4.2019
Kielitaito - tekstejä, konteksteja, tilanteita 5 Cr Course 6.9.2017 - 24.4.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Osa kokonaisuutta ’Germaanisen filologian ydinkompetenssit’.

Pakollinen.

Learning outcomes

Opiskelija osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi sekä suullisesti eri tilanteissa että kirjallisesti tekstien laatimisessa germaanisen filologian ammattikentällä.

Timing

1. lukukauden aikana. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi 1.-2. periodeissa.

Contents

  • Suullisen ilmaisutaidon osa-alueiden harjoittelu, mm. esitelmän pitäminen, keskustelualustuksen esittäminen, puheen johtaminen, oman mielipiteen ilmaisu ja puolustaminen.
  • Ammatillisesti relevanttien tekstilajien leksikaalista, kieliopillista ja tyylillistä analysointia ja omaan alaan liittyvien tekstien tuottamista.

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Study materials

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä saavuttavansa opintojakson tavoitteet.

Yleinen asteikko 0-5.

Completion methods

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään (pakollinen läsnäolo). Kontaktiopetusta 28 tuntia, itsenäistä työskentelyä 110 tuntia. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.