Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Osa kokonaisuutta ’Germaanisen filologian ydinkompetenssit’.

Pakollinen.

Opiskelija osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi sekä suullisesti eri tilanteissa että kirjallisesti tekstien laatimisessa germaanisen filologian ammattikentällä.

1. lukukauden aikana. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi 1.-2. periodeissa.

  • Suullisen ilmaisutaidon osa-alueiden harjoittelu, mm. esitelmän pitäminen, keskustelualustuksen esittäminen, puheen johtaminen, oman mielipiteen ilmaisu ja puolustaminen.
  • Ammatillisesti relevanttien tekstilajien leksikaalista, kieliopillista ja tyylillistä analysointia ja omaan alaan liittyvien tekstien tuottamista.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä saavuttavansa opintojakson tavoitteet.

Yleinen asteikko 0-5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään (pakollinen läsnäolo). Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša