Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Wissenschaftliches Arbeiten im Berufsfeld des Germanisten 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 9.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Wissenschaftliches Arbeiten im Berufsfeld des Germanisten (KIM-DE302/GGE320A) 5 Cr Course 5.9.2019 - 12.12.2019
Wissenschaftliches Arbeiten im Berufsfeld des Germanisten 5 Cr Course 12.9.2018 - 2.5.2019
Tieteellinen työskentely germaanisen filologian ammattikentällä 5 Cr Course 11.9.2017 - 2.5.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Pakollinen saksan kielen ja kulttuurin pro gradu -työtä kirjoittaville.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee proseminaaritasoa syvällisemmin tieteellisen työskentelyn menetelmät ja tieteellisen diskurssin tekstilajit ja julkaisufoorumit. Hän käyttää tiedonhaussa laajaa valikoimaa lähteitä ja osaa arvioida tietojen luetettavuutta.

Timing

Ennen seminaaria tai seminaarin alkuvaiheessa. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi.

Contents

  • käsitellään ja kerrataan tieteellisiä työskentelymenetelmiä
  • tutustutaan syvällisemmin tutkimuskommunikaation eri osa-alueisiin
  • tieteellisesti relevanttien suullisten ja kirjallisten tekstilajien analysointia ja tuottamista

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Study materials

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Opiskelija osoittaa oppimistehtävissä saavuttavansa opintojakson tavoitteet.

Yleinen asteikko 0–5.

Completion methods

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 28 tuntia, itsenäistä työskentelyä 110 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.