Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2017 at 09:00 - 14.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 14.3.2018
09:15 - 11:45
Wed 21.3.2018
09:15 - 11:45
Wed 28.3.2018
09:15 - 11:45
Wed 11.4.2018
09:15 - 11:45
Wed 18.4.2018
09:15 - 11:45
Wed 25.4.2018
09:15 - 11:45
Wed 2.5.2018
09:15 - 11:45

Other teaching

17.01. - 28.02.2018 Wed 09.15-11.45
06.03.2018 Tue 10.15-11.45
Hartmut Lenk
Teaching language: German
14.03. - 28.03.2018 Wed 09.15-11.45
11.04. - 02.05.2018 Wed 09.15-11.45
Hans Giessen
Teaching language: German

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Osa kokonaisuutta ’Germaanisen filologian ydinkompetenssit’.

Pakollinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija hallitsee hyvin perustiedot saksan kielen kehityksestä varhaisimmista ajoista nykypäivään saakka.

2. tai 4. lukukauden aikana. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi periodeissa 3-4.

  • saksan kielihistorian ajanjaksot
  • poliittisen, kulttuurillisen ja kielellisen kehityksen yhteydet
  • kielen muuttuminen eri tasoilla (äänne- ja muoto-oppi, syntaksi, sanasto, semantiikka, tekstilajit)
  • kielen kehityksen nykytendenssit

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Luentokurssi, jonka lisäksi mm. ryhmätehtäviä, itsenäisesti luettavia tekstejä ja lyhyitä esitelmiä.

Loppukuulustelu tai kirjatentti.

Yleinen asteikko 0–5.

Kurssi koostuu osista Kielen historia ja Nykysaksan tendenssit. Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk ja Ulrike Richter-Vapaatalo.