Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 8.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
09:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
09:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
09:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
09:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
09:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
09:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
09:15 - 11:45

Other teaching

16.01. - 27.02.2020 Thu 09.15-11.45
16.03.2020 Mon 08.30-11.00
Hartmut Lenk
Teaching language: German
12.03. - 02.04.2020 Thu 09.15-11.45
16.04. - 30.04.2020 Thu 09.15-11.45
Ulrike Richter-Vapaatalo
Teaching language: German

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Osa kokonaisuutta ’Germaanisen filologian ydinkompetenssit’.

Pakollinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija hallitsee hyvin perustiedot saksan kielen kehityksestä varhaisimmista ajoista nykypäivään saakka.

2. tai 4. lukukauden aikana. Kurssi pyritään järjestämään joka vuosi periodeissa 3-4.

  • saksan kielihistorian ajanjaksot
  • poliittisen, kulttuurillisen ja kielellisen kehityksen yhteydet
  • kielen muuttuminen eri tasoilla (äänne- ja muoto-oppi, syntaksi, sanasto, semantiikka, tekstilajit)
  • kielen kehityksen nykytendenssit

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Luentokurssi, jonka lisäksi mm. ryhmätehtäviä, itsenäisesti luettavia tekstejä ja lyhyitä esitelmiä.

Loppukuulustelu tai kirjatentti.

Yleinen asteikko 0–5.

Kurssi koostuu osista Kielen historia ja Nykysaksan tendenssit. Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk ja Ulrike Richter-Vapaatalo.