Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Literatur- und kulturwissenschaftliche Analysen 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 9.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Literatur- und kulturwissenschaftliche Analysen 5 Cr Course 4.9.2019 - 11.12.2019
Literatur- und kulturwissenschaftliche Analysen 5 Cr Course 11.9.2018 - 11.12.2018
Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisiä analyysejä 5 Cr Course 5.9.2017 - 12.12.2017

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Pakollinen. Tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee saksankielisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit ja syventää kykyään kirjallisuus- ja kulttuuritieteelliseen analyysiin.

Timing

Ensimmäisen lukukauden aikana. Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi 1.-2. periodissa.

Contents

Kirjallisuuden- ja kulttuuritutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit ja niiden soveltaminen. Kaunokirjallisuuden ja kulttuuri-ilmiöiden analysointi.

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät.

Study materials

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä hallitsevansa kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit.

Recommended optional studies

Saksankielisten maiden kulttuurin ja kirjallisuuden opintojaksot.

Completion methods

Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään (pakollinen läsnäolo). Kontaktiopetusta 28 tuntia, itsenäistä työskentelyä 110 tuntia. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.