Christian Rink

Was hat das zu bedeuten?

Ziel des Kurses: Methodisch fundierte literatur- und kulturwissenschaftliche Analysen und genaues wissenschaftliches Arbeiten.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Interaction

Gruppenarbeiten
Paararbeiten
Peer-Review/Opponierung
Umgang mit Feedback von der Lehrkraft und den Mitstudierenden

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Conduct of the course

- regelmäßige, aktive Teilnahme am Kurs (75%)
- pünktliche Abgabe der Aufgaben im Kurs
- Abfassen eines wissenschaftlichen Essays im Umfang von 7-9 Seiten bis zum Ende der 2. Periode
- Kurze Vorstellung des geplanten eigenen Essays in der 1. Periode
- Peer-Review und Opponierung eines Essays einer Mitstudentin/eines Mitstudenten am Ende des Kurses

Description

- opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma

- osa kokonaisuutta ’germaanisen filologian ydinkompetenssit’

- pakollinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille

- tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kokonaisuus ’saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus’.

Opiskelija hallitsee saksankielisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit ja syventää kykyään kirjallisuus- ja kulttuuritieteelliseen analyysiin.

Ensimmäisen lukukauden aikana. Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi 1.-2. periodissa.

Kirjallisuuden- ja kulttuuritutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit ja niiden soveltaminen. Kaunokirjallisuuden ja kulttuuri-ilmiöiden analysointi.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä hallitsevansa kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodit.

Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään (pakollinen läsnäolo). Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Christian Rink