Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Auschwitz und die deutsche Identität: Humor über Hitler und den Nationalsozialismus 5 Cr Lecture Course 22.1.2021 - 7.5.2021
Nature Studies 5 Cr Lecture Course 19.1.2021 - 4.5.2021
Intermediality & Literature 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 14.10.2020
Gradupiiri (KIM-DE333/KIM-DE351) 5 Cr Other teaching 28.10.2019 - 20.4.2020
"Die Dinge singen hör ich so gern" - Literarisches Hören in der klassischen Moderne 5 Cr Course 30.9.2019 - 2.10.2019
Sprachkrise in der Moderne 5 Cr Course 9.10.2018 - 11.10.2018
Rainer Maria Rilke und die Musik 3 Cr Course 19.9.2017 - 21.9.2017

Target group

  • opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma
  • kuuluu kielten maisteriohjelmaan sekä kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmaan
  • tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille

Prerequisites

Opintojakso Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisiä analyysejä.

Learning outcomes

Opiskelija kehittää ja syventää oman alan tietämystään ja analysointikykyään.

Timing

2.-4. lukukauden aikana. Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi 3. ja 4. periodissa.

Contents

Kirjallisuustieteen ja/tai kulttuurin erikoisala.

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Study materials

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Assessment practices and criteria

Kurssin loppukuulustelu, essee tai jokin muu vastuuopettajan kanssa sovittava suoritustapa.

Yleinen asteikko 0–5.

Recommended optional studies

Muut saksankielisten maiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyvät kurssit.

Completion methods

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi, mahdollisesti yhteistyössä muiden kielten kanssa. Kontaktiopetusta 28 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 110 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.