Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 26.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.12.2019
16:15 - 17:45

Description

  • opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma
  • osa kokonaisuutta Kielitiede
  • valinnainen
  • tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Saksan kanditutkinnon suorittaneille ei muita vaatimuksia

Saksan kandintutkintoa suorittavat ja muiden koulutusohjelmien opiskelijat : kurssien ’Yleisen kielitieteen peruskurssi’ ja ’Johdatus saksan kielen tutkimukseen’ läpäisy.

Muut kielitieteen kokonaisuuden kurssit, esim. sosiolingvistiikka, pragmalingvistiikka, leksikologia.

Opiskelija saavuttaa kattavan käsityksen dialektologian osa-alueista ja menetelmistä, hallitsee alan tärkeimmät käsitteet, tuntee alan tutkimuksen historiallisen kehityksen ja ajankohtaisen tilanteen sekä kykenee soveltamaan käsitteitä saksan kielen analyysiin.

Maisteriopintojen aikana. Järjestetään ensisijaisesti kirjatenttinä tiedekunnan sille tarkoitettuina tenttipäivinä.

Dialektologian keskeiset käsitteet, menetelmät ja teoriat sekä niiden soveltaminen saksan kieleen. Kansalliset ja alueelliset kielivariantit ja murteiden pääalueet saksankielisellä alueella. Dialektologian ajankohtaiset kysymykset.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Kirjatentin ja/tai itsenäisen kirjalisen työn perusteella.

Yleinen asteikko 0‒5.

Kirjatentti opettajan kanssa sovitusta kirjallisuudesta ja/tai itsenäinen kirjallinen työ (n. 8000 merkkiä = 1 op)

Hartmut Lenk