Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 11.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45

Conduct of the course

Der Rest des Kurses findet über Moodle statt, s. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37668 (=
Grammatik im DaF-Unterricht 2020).

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu ’Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuuri’ -opintosuunnan kokonaisuuteen ’Kielitiede’. Kokonaisuus ja opintojakso ovat vaihtoehtoisia opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Saksan kandintutkinnon suorittaneille: ei mitään.

Saksan kandintutkintoa suorittaville ja muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: saksan kielioppi -opintojakson suoritus.

Muut kielitieteen opintokokonaisuuden opintojaksot.

Opiskelija tuntee aihealueeseen liittyvien teorioiden perusteet ja kykenee analysoimaan niiden soveltamista kielenopetuksen käytäntöön. Hän pystyy soveltamaan keskeisiä vieraiden kielten didaktiikkaan liittyviä käsitteitä opetuksen suunnittelussa ja reflektoimaan niitä kriittisesti. Hän tuntee myös kurssin aihealueeseen liittyvät saksan kielen erityispiirteet, jotka on huomioitava opetuksessa ja oppimisessa.

Maisteriopintojen aikana. Vähintään yksi opintojakson aihealueeseen liittyvä kurssi pidetään joka kevätlukukaudella periodeissa 3 ja 4. Vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tarjolla jatkuvasti.

Kielenoppimisen ja ‑opetuksen teoriat sekä niiden soveltaminen, saksan erityispiirteet opetettavana kielenä, saksan kielen opettamisen ajankohtaiset lähestymistavat.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja ryhmätehtävät.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelijat osoittavat oppimistehtävissä tai/ja loppukokeessa saavuttavansa opintojakson tavoitteet.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša ja Jouni Rostila.