Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin ‑opintosuunnan kokonaisuuteen Monikielisyys. Opintojakso on pakollinen kokonaisuuden opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävät saksan kielen taidot.

Muut monikielisyys-kokonaisuuden kurssit.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät monikielisyyteen liittyvät ulottuvuudet ja termit. Hän osaa lähestyä monikielisyyden ilmiöitä eri näkökulmista ja osaa arvioida niiden merkittävyyttä niin teorian, kielenkäytön kuin kielenopetuksenkin kannalta.

Suoritetaan ensimmäisenä kokonaisuuden kursseista. Pyritään järjestämään joka vuosi, 3.-4. periodeilla.

Mm. monikielisyyden eri ulottuvuudet: yksilön (henkilökohtainen), yhteiskunnan (julkinen), elinkeinoelämän (ammatillinen) ja koulutuksen monikielisyys, kielipolitiikka ja kielten sosiaaliset merkitykset, kielen omaksuminen ja monikielisyys.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Luentojen lisäksi kurssiin kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä kuten perehtymistä annettuun kirjallisuuteen, esseiden ja esitelmien laatimista sekä ryhmätöitä. Myös opintojakson vaihtoehtoisissa suoritustavoissa pyritään yhdistelemään eri työskentelymuotoja.

Kurssin arvosana lasketaan kaikista suoritetuista tehtävistä ja loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella.

Yleinen asteikko 0‒5.

Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Kurssin suorittaminen edellyttää pakollista läsnäoloa luennoilla sekä tehtävien ja loppukuulustelun suorittamista.

Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo