Zeitungen aus dem Helsinkier Kommentarkorpus. Foto: Hartmut Lenk

Internationale Zeitungen

Beispiele aus dem Helsinkier Kommentarkorpus (März 2013)

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45

Description

  • opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma
  • kuuluu Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri ‑opintosuuntaan
  • osa kokonaisuutta Multimediaalinen viestintä
  • kokonaisuudessa pakollinen
  • tarjotaan myös riittävän saksan kielen taidon omaaville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Muut Multimediaalisen viestinnän kokonaisuuden jaksot sekä Kielitieteen kokonaisuuden sopivat jaksot, esim. saksan tyylioppi, saksan tekstilingvistiikka, saksan pragmatiikka, saksan semantiikka.

Opiskelija saavuttaa kattavan käsityksen viestinnän- ja mediatutkimuksen osa-alueista, hallitsee alan tärkeimmät käsitteet, tuntee eurooppalaisten ja nimenoman saksankielisten maiden medioiden raamiehdot, alan tutkimuksen historiallisen kehityksen ja ajankohtaisen tilanteen ja kykenee vaikuttaa ja julkaista eri mediakonteksteissa.

Maisteriopintojen aikana. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan joka vuosi 3.-4. periodeissa.

Viestinnän ja mediatutkimuksen keskeiset käsitteet ja teoriat, viestinnän ja mediatutkimuksen ajankohtaiset kysymykset.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus.

Sisältöjen itsenäinen kertaaminen jokaisen opetuskerran jälkeen; yhteinen sisältöjen kertaaminen jokaisen opetuskerran alussa; itsenäinen työ (esitelmä, kirjallinen työ).

Koesuoritus, itsenäisen kirjallisen työn ja/tai esitelmän taso, yleinen aktiivisuus kurssilla (osallistuminen keskusteluun, kertauskysymyksiin vastaaminen ym.); yleinen asteikko 0‒5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk