Screenshot from https://www.wikipedia.org, 9.1.2020

Analysing and supplementing a web 2.0 medium

The course is an introduction into contrastive wikipedistics. You will analyse and try to write Wikipedia articles.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Interaction

1) oral presentation and critical assessment of a publication in the field of wikipedistics
2) active participation in the discussion and constructive-critical assessment of the papers presented by other students
3) writing a convincing analysis of a certain area of the Wikipedias (preferably using contrastive methods)
4) writing good Wikipedia articles in the own mother tongue

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 28.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 20.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 27.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 3.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 17.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45

Material

will be published in the Moodle area Wikipedia Writing (KIM-DE358_kl2020)

Tasks

Tasks to be completed during the course

1) one oral presentation on the history and/or structure and/or the writing process in the Wikipedias, based on a publication in the field of wikipedistics
2) an oral analysis of of a certain Wikipedia area (preferably contrasting different language versions)
3) writing (and probably publication) of at least two Wikipedia articles (in the student's own mother tongue)

Due to the state of emergency, the presentations shall be uploaded to the Moodle area! See the message above!

Conduct of the course

1) regular participation (max. 3 times absent)
2) one oral presentation on a certain aspect of the history and/or structure and/or writing process in the Wikipedias (based on publications in the field of wikipedistics)
3) orally presented analysis of a Wikipedia article from a certain perspective (preferably contrasting several language versions)
4) writing (and probably publishing) of at least two Wikipedia articles in the student's own mother tongue on a subject connected with the own study track and/or place

Results

Wikipedia (the regarding language version)

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan kokonaisuuteen Multimediaalinen viestintä. Se on vaihtoehtoinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävät saksan kielen taidot. Opintojakso on mahdollisuuksien mukaan tarjolla englanninkielisenä muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Muut Multimediaalisen viestinnän opintojaksot sekä aiheeltaan läheiset kielitieteelliset opintojaksot (esim. stilistiikka, tekstilingvistiikka, diskurssi- ja keskustelunanalyysi, pragmatiikka, semantiikka).

Opiskelija kykenee tunnistamaan, määrittämään, esittämään ja analysoimaan mediasisältöjä sekä ennen kaikkea niiden esitystapaa.

Maisteriopintojen aikana. Pyritään järjestämään 3 vuoden välein. Voidaan suorittaa kirjatenttinä tiedekunnan kurssille tarkoitettuna tenttipäivänä. Muista suoritustavoista sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Johdanto media-analyysiin ja sen peruskäsitteisiin, kirjallisuustieteellisen ja media-analyysin yhtäläisyydet ja erot, diskurssi- ja keskustelunanalyysin yhtäläisyydet ja erot; hermeneuttinen metodi, elokuvan kieli, uudet genret; kerronnan ja esityksen strategiat; mediatuotteet semiotiikan valossa.

Opettajan suosittelema kirjallisuus.

Sisältöjen itsenäinen kertaaminen jokaisen opetuskerran jälkeen; yhteinen sisältöjen kertaaminen jokaisen opetuskerran alussa; itsenäinen työ (esitelmä, kirjallinen työ).

Koesuoritus, itsenäisen kirjallisen työn ja/tai esitelmän taso, yleinen aktiivisuus kurssilla, yleinen asteikko 0-5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka kolmas vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk