Newspapers in the Helsinki Commentary Corpus

Persuasive communication

Part 1 (period III) Lectures in English;
Part 2 (period IV) Text analyses of newspaper commentaries (in different languages)

Part 1 (period III: 18th of January to 1st of March)
Lectures in English; introduction to traditional approaches to describing and analysing persuasive communication:
1) classical rhetoric,
2) research on persuasive mass communication in the USA in the middle of the 20th century, based on sociology, psychology, and political science,
3) argumentation theory,
4) linguistic approaches (text and media linguistics).

Part 2 (period IV: 15th of March to 3rd of May)
Practical analyses of persuasive press texts (mainly commentaries) in the subject language of the students (e.g. Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish, etc.); students’ analyses may be presented in Finnish or English.

Regular and active participation in part 1 and 2 (including the presentation of at least one text analysis).

The course is open to all students of the MA-programme in Languages (avoin kaikille Kielten maisteriohjelman opiskelijoille) and can also be registered as NYK111 (minor subject on methodology, according to the old system).

- Aasian kielet: Kulttuurinen konteksti ja erikoistuminen: korvaa opintojakson KIM-AA303 Tutkimusmetodologia 2 tai KIM-AA306 Erikoiskurssi 3.

- Slavistiikka ja baltologia: Kurssi korvaa uudessa tutkinnossa slavistiikan ja baltologian opintosuunnan opintojakson KIM-SB305 Erikoiskurssi. Vanhassa tutkinnossa se korvaa länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien syventävien opintojen opintojakson 405994 Slavistiikan syventävä kurssi. Korvaavuudesta balttilaisten kielten ja kulttuurien syventävissä opinnoissa voi kysyä Jouko Lindstedtiltä.

- Venäjän kieli ja kirjallisuus: korvaa opintojakson KIM-RU356 Venäjän pragmatiikka tai KIM-RU365 Muut venäjän kielen tutkimuksen opinnot.

Objectives:

The students have genuine knowledge of basic concepts of rhetorics, argumentation theory, and media communication.
They also have solid abilities in analysing persuasive texts on their disposal.

Structure:
1) Introduction: Basic concepts
2) Persuasion in classical rhetoric
3) Research on mass communication in the middle of the 20th century
4) Argumentation theory
5) Persuasive media communication (linguistic approaches)

Literature (for further reading, not compulsory!)

1) Introduction: Basic Concepts
Fotheringham, Wallace C. (1970): Perspectives on Persuasion. 3rd edition. Boston: Allyn and Bacon.
Hanks, Patrick / McLeod, William T. (eds.) (1986): Collins Dictionary of the English Language. 2nd edition. London and Glasgow: Collins.
Larson, Charles U. (1983): Persuasion. Reception and Responsibility. 3rd edition. Belmont: Wadsworth.
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989). New York / Avenel (N.J.): Gramercy Books.

2) Persuasion in Classical Rhetoric
Benson, Thomas W. / Prosser, Michael H. (eds.) (1988): Readings in Classical Rhetoric. Davis (California): Hermagoras Press.
Herrick, James A. (2005): The History and Theory of Rhetoric. An Introduction. 3rd edition. Boston etc.: Pearson.
Keith, William M. / Lundberg, Christian O. (2005): The Essential Guide to Rhetoric. Boston / New York: Bedford / St. Martin’s.
Toye, Richard (2013): Rhetoric. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Göttert, Karl-Heinz (1998): Einführung in die Rhetorik. Grundbegriffe – Geschichte – Rezeption. 3. Aufl. München: Wilhelm Fink.
Knape, Joachim (2000): Allgemeine Rhetorik. (Reclams Universal-Bibliothek; 18045). Stuttgart: Philipp Reclam jun.
Ottmers, Clemens (1996): Rhetorik. (Sammlung Metzler; 283). Stuttgart / Weimar: J. B. Metzler.
Ueding, Gert / Steinbrink, Bernd (1994): Grundriß der Rhetorik. Geschichte – Technik – Methode. 3., überarb. u. erweit. Aufl. Stuttgart / Weimar: J. B. Metzler.

3) Research on mass communication in the middle of the 20th century
(New Rhetoric, Rhetorique nouvelle)
Hovland, Carl I. / Janis, Irving L. / Kelley, Harold H. (1953): Communication and persuasion. Psychological studies of opinion change. New Haven: Yale University Press.
Hovland, Carl I. / Janis, Irving L. / Kelley, Harold H. (1982): Communication and persuasion. Psychological studies of opinion change. Westport, Conn.: Greenwood Press.
Hovland, Carl I. (ed.) (1957): The Order of Presentation and Persuasion. (Yale Studies in Attitude and Communication; 1). New York / London: Yale University Press.
Hovland, Carl I. (ed.) (1959): Personality and Persuasibility. (Yale Studies in Attitude and Communication; 2). New Haven: Yale University Press.
Lasswell, Harold D. (1927 / 2013): Propaganda Technique in The World War. Reprint. New York: Peter Smith (1927 & 1938) / Mansfield Centre: Martino Publishing (2013).
Lazarsfeld, Paul F. / Berelson, Bernard / Gaudet, Hazel (1968): The People's Choice – how the voter makes up his mind in a presidential campaign. Columbia University Press.
Schramm, Wilbur (ed.) (1961): The process and effects of mass communication. 5th printing. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
Sola Pool, Ithiel de / Schramm, Wilbur and others (eds.) (1973): Handbook of communication. Chicago: Rand Mc.Nally.
Bisky, Lothar (1976): Zur Kritik der bürgerlichen Massenkommunikationsforschung. Berlin: Akademie-Verlag.
Kübler, Hans-Dieter (1994): Kommunikation und Massenkommunikation. Ein Studienbuch. Münster und Hamburg: Lit.

4) Argumentation Theory
Eemeren, Frans H. van / Grootendorst, Rob / Blair, J. Anthony / Willard, Charles A. (eds.) (1987): Argumentation: Across the Lines of Disciplin. Proceedings of the Conference on Argumentation 1986. (Studies of Argumentation in Pragmatics and Discourse Analysis; 3). Dordrecht / Providence: Foris Publications.
Eemeren, Frans H. van / Grootendorst, Rob / Blair, J. Anthony / Willard, Charles A. (eds.) (1987): Argumentation: Perspectives and Appraoches. Proceedings of the Conference on Argumentation 1986. (Studies of Argumentation in Pragmatics and Discourse Analysis; 3A). Dordrecht / Providence: Foris Publications.
Eemeren, Frans H. van / Grootendorst, Rob / Blair, J. Anthony / Willard, Charles A. (eds.) (1987): Argumentation: Analysis and Practices. Proceedings of the Conference on Argumentation 1986. (Studies of Argumentation in Pragmatics and Discourse Analysis; 3B). Dordrecht / Providence: Foris Publications.
Toulmin, Stephan E. (1958 / 2008): The Uses of Argument, Updated Edition, 5th reprint. New York etc.: Cambridge University Press.
Bayer, Klaus (2007): Argument und Argumentation. Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht.
Lumer, Christoph (1990): Praktische Argumentationstheorie. Theoretische Grundlagen, praktische Begründung und Regeln wichtiger Argumentationsarten. (Wissenschaft und Philosophie; 26). Braunschweig: Vieweg.

5) Persuasive Media Communication (Linguistic Approaches)
[to be completed later, see also www.kontrastive-medienlinguistik.net]
Hauser, Stephan / Luginbühl, Martin (eds.) (2012): Contrastive Media Analysis. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Lenk, Hartmut E. H. / Chesterman, Andrew (eds.) (2005): Pressetextsorten im Vergleich – Comparing text types in the press. (Germanistische Linguistik – Monographien; 17). Hildesheim / Zürich / New York: Georg Olms.
Lenk, Hartmut E. H. / Vesalainen, Marjo (Hg.): Persuasionsstile in Europa. Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar. (Germanistische Linguistik; 218-219). Hildesheim / Zürich / New York: Georg Olms.
Lüger, Heinz-Helmut / Lenk, Hartmut E. H. (Hg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

Enrol
12.12.2017 at 09:00 - 11.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 18.1.2018
10:15 - 11:45
Thu 25.1.2018
10:15 - 11:45
Thu 1.2.2018
10:15 - 11:45
Thu 8.2.2018
10:15 - 11:45
Thu 15.2.2018
10:15 - 11:45
Thu 22.2.2018
10:15 - 11:45
Thu 1.3.2018
10:15 - 11:45
Thu 15.3.2018
10:15 - 11:45
Thu 22.3.2018
10:15 - 11:45
Thu 5.4.2018
10:15 - 11:45
Thu 12.4.2018
10:15 - 11:45
Thu 19.4.2018
10:15 - 11:45
Thu 26.4.2018
10:15 - 11:45
Thu 3.5.2018
10:15 - 11:45

Conduct of the course

Written exam on March 16, 10-12, U40 sali 9
Presentation of text analyses in period 4

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan kokonaisuuteen Multimediaalinen viestintä. Se on vaihtoehtoinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävät saksan kielen taidot. Opintojakso on mahdollisuuksien mukaan tarjolla englanninkielisenä muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Saksan kanditutkinnon suorittaneille ei muita vaatimuksia.

Saksan kanditutkintoa suorittavat ja muiden koulutusohjelmien opiskelijat: kurssien 'Yleisen kielitieteen peruskurssi' ja 'Johdatus saksan kielen tutkimukseen' läpäisy.

Muut Multimediaalinen viestintä -opintokokonaisuuden opintojaksot sekä aiheeltaan läheiset kielitieteelliset opintojaksot (esim. stilistiikka, tekstilingvistiikka, pragmatiikka ja semantiikka).

Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan eri journalististen ja muiden joukkoviestinnän tekstilajien erityispiirteitä. Hän kykenee reflektoimaan näitä erityispiirteitä ja lähestymään niitä tutkimuksen keinoin.

Maisteriopintojen aikana. Järjestetään kurssina kerran vuodessa.

Mm. johdatus medialingvistiikkaan ja sen peruskäsitteet, eri tekstilajit ja -tyypit, joukkoviestinnän tekstilajien luokittelu.

Opettajan suosittelema kirjallisuus.

Sisältöjen itsenäinen kertaaminen jokaisen opetuskerran jälkeen; yhteinen sisältöjen kertaaminen jokaisen opetuskerran alussa; itsenäinen työ (esitelmä, kirjallinen työ).

Koesuoritus, itsenäisen kirjallisen työn ja/tai esitelmän taso, yleinen aktiivisuus kurssilla, yleinen asteikko 0-5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk