Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 12.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.9.2019
16:15 - 19:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 19:45
Wed 18.9.2019
16:15 - 19:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 19:45
Fri 20.9.2019
14:15 - 17:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso kuuluu Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan kokonaisuuteen Multimediaalinen viestintä. Se on vaihtoehtoinen opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävät saksan kielen taidot. Opintojakso on mahdollisuuksien mukaan tarjolla englanninkielisenä muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Saksan kanditutkinnon suorittaneille ei muita vaatimuksia.

Saksan kanditutkintoa suorittavat ja muiden koulutusohjelmien opiskelijat: kurssien 'Yleisen kielitieteen peruskurssi' ja 'Johdatus saksan kielen tutkimukseen' läpäisy.

Muut Multimediaalinen viestintä -opintokokonaisuuden opintojaksot sekä aiheeltaan läheiset kielitieteelliset opintojaksot (esim. stilistiikka, tekstilingvistiikka, pragmatiikka ja semantiikka).

Opiskelija ymmärtää ja pystyy analysoimaan eri journalististen ja muiden joukkoviestinnän tekstilajien erityispiirteitä. Hän kykenee reflektoimaan näitä erityispiirteitä ja lähestymään niitä tutkimuksen keinoin.

Maisteriopintojen aikana. Järjestetään kurssina kerran vuodessa.

Mm. johdatus medialingvistiikkaan ja sen peruskäsitteet, eri tekstilajit ja -tyypit, joukkoviestinnän tekstilajien luokittelu.

Opettajan suosittelema kirjallisuus.

Sisältöjen itsenäinen kertaaminen jokaisen opetuskerran jälkeen; yhteinen sisältöjen kertaaminen jokaisen opetuskerran alussa; itsenäinen työ (esitelmä, kirjallinen työ).

Koesuoritus, itsenäisen kirjallisen työn ja/tai esitelmän taso, yleinen aktiivisuus kurssilla, yleinen asteikko 0-5.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 96 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään. Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Hartmut Lenk