Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.3.2019 at 09:00 - 18.4.2019 at 23:59

Description

Optional

It is included in the Master’s degree programme in Languages.

It belongs to Advanced Studies in Spanish Philology (non core studies).

It is located in the thematic unit of Tools and Applications for the Study of Spanish (“Valintaryhmä 4: Espanjan kielen tutkimuksen välineitä ja sovelluksia”).

For students of Spanish Philology.

The course is opened to other students.

If the course is opened to other students than those of Spanish, students should have a good level of Spanish to be able to read, talk and write in Spanish.

Other courses that support the further development of the competence provided by this course are those offered in the thematic group with the title-“Tools and Applications for the Study of Spanish”.

After completing this course, students will be able to have a deeper understanding of any topic related to the field within the thematic unit of “Tools and Applications for the Study of Spanish”.

Students will be able to further develop their critical thinking, analysis and evaluation of different materials related to the topic under discussion.

Students will be able to apply the acquired knowledge to different skills required in working life.

It would be recommended that students have completed or are completing the Intermediate Studies in Spanish Philology.

The course will not be offered every year.

The course will take place when there is a specialist on a topic related to those within “Tools and Applications for the Study of Spanish”.

The exact duration of the course is not fixed.

The exact content of the course will be specified by the teacher in the beginning of the course.

The topics of the course will be related with those dealt within the thematic group of “Tools and Applications for the Study of Spanish”.

Literature for the course will be specified later in the beginning of the course.

The teacher will specify the methods in the beginning of the course and how s/he is documenting the activities.

Contact teaching modality:

- Compulsory attendance is required.

- Individual work and/or exam.

General grading scale from 0 to 5.

Kurssilla opiskelija harjoittaa valmiuksiaan analysoida ja tuottaa akateemisia tekstejä espanjaksi. Kurssin tarkoitus on vahvistaa opiskelijoiden kykyä tuottaa ja arvostella kriittisesti akateemista espanjaa sekä harjoittaa opiskelijoita aineiston ja lähteiden etsimisessä ja lähteiden hallinnassa. Lisäksi kurssin pyrkii lisäämään opiskelijoiden tietoja pienimuotoisten tutkimushankkeiden metodisesta suunnittelusta. Kurssilla opiskelijat valitsevat, analysoivat, esittelevät ja arvioivat kriittisesti sekä tuottavat erilaisia tieteellisiä tekstityyppejä (esim. arvio, artikkeli, tutkimuskatsaus). Huom. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa ja opiskelijoiden tulee ilmoittautua suoraan Tukholman yliopiston sivuilla 15.4.2019 mennessä https://www.su.se/romklass/utbildning/våra-utbildningar/spanska/akademisk-spanska-7-5-hp-1.425536.

Kurssilla on viisi kontaktiopetuskertaa, joihin opiskelijat osallistuvat etäyhteyden avulla, sekä runsaasti itsenäisiä harjoituksia. Kontaktiopetuskerroista sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken kurssin alussa. Lisätietoja antaa iberoromaanisten kielten apulaisprofessori Pekka Posio.

I kursen tränar studenten sina färdigheter i att analysera och producera akademiska texter på spanska. Kursen syftar till att förstärka studentens förmåga att producera och kritiskt granska akademisk spanska samt att träna studenterna i materialsökning / källsökning och referenshantering. Kursen syftar vidare till att öka medvetenheten om en metodisk uppläggning av ett mindre forskningsprojekt. Inom kursen ska studenterna välja ut, bedöma, analysera, presentera, kritiskt granska samt producera vetenskapliga texter av olika slag (recensioner, artiklar, forskningsöversikter m.m.).

The course will be only offered in the form of contact teaching. Compulsory attendance is required and a final exam and/or a final work.