Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 10.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 21.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 28.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 20.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 3.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.4.2020
14:15 - 15:45

Conduct of the course

Kurssi on siirretty etäkurssiksi koronavirustilanteen takia. Opetus tapahtuu Moodlen välityksellä (https://moodle.helsinki.fi/).

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Pakollinen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kandin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietouttaan erilaisista kieli- ja/tai kirjallisuustieteellisistä tutkimusmetodeista ja tutustunut ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin. Hän osaa laatia suhteellisen virheetöntä ranskankielistä tieteellistä tekstiä ja osaa hyödyntää oppimaansa pro gradu -tutkielmassaan ja sen aiheen valinnassa.

Samanaikaisesti seminaarin kanssa. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

Opintojaksolla a) tutustutaan erilaisiin kieli- ja kirjallisuustieteellisiin tutkimusmetodeihin ja niiden hyödyntämiseen tutkimuksessa ja b) käsitellään ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja pro gradu -tutkielman laatimisen edellyttämiä valmiuksia.

Kumpaankin osuuteen (a ja b) liittyy oppimistehtäviä.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- itsenäinen työskentely

- käytännön sovellukset opitusta sisällöstä

- parityöskentely ja/tai ryhmätyöt

- säännöllinen palaute

- aikataulun noudattaminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen oppimistehtävissä

- aikataulun noudattaminen

- säännöllinen läsnäolo

aktiivisuus tunnilla ja pari-/ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.