Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Kielten maisteriohjelma

Pää- ja sivuaineopiskelijoille

Pakollinen opintojakso, joka kuitenkin on vaihtoehtoinen jakson 3b kanssa (Kirjallisuustekstien analyysi).

(Ranskan) Syntaksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat erottavat deskriptiivisen kieliopin lähestymistavan preskriptiivisistä kielioppisäännöistä ja tunnistavat kielellisen variaation. He osaavat kuvata ranskan kielen rakenteiden eri funktioita erilaisissa tekstilajeissa ja tarkastella kriittisesti teksteissä käytettyjä normatiivisia ja ei-normatiivisia kielellisiä muotoja.

He ovat syventäneet ranskan kielen rakenteiden tuntemusta ja oppineet perustelemaan omat valintansa harjoitustehtävissä, ja osaavat soveltaa oppimaansa työelämässä.

Maisteriopintojen ensimmäinen lukuvuosi. Opintojakso järjestetään kurssimuotoisesti vuosittain.

- kielioppiharjoituksia

- kielioppirakenteiden tarkastelua teksteissä (kieliopin ja sisällön vuorovaikutus)

- teorian soveltaminen harjoitustehtävissä

- itsenäistä työskentelyä

- 2 kirjallista oppimistehtävää

- suullinen esitys.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- käytännön sovellukset esitetystä kielioppi- ja syntaksiteoriasta: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- itsenäinen työskentely

- parityöskentely ja/tai ryhmätyöt

- säännöllinen palaute

- aikataulun noudattaminen.

Asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen ja myös uusien kielioppisisältöjen soveltaminen oppimistehtävissä

- itsenäinen työskentely ja tiedonhaku

- aikataulun noudattaminen

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja pari-/ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).