Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma.

Pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Vaihtoehtoinen opintojakso jakson 3a (Kielellinen ja kieliopillinen analyysi) kanssa (toinen näistä pakollinen).

Stilistiikka ja kirjallisuuden kieli.

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on käytössään välineet kertovien tekstien rakenteen analysointiin, erityisesti moniäänisyyden ja kerronnan näkökulman tarkasteluun. Kurssin käytyään opiskelija kokee pystyvänsä keskustelemaan ranskaksi kirjallisuudesta myös syntyperäisten ranskanpuhujien kanssa. Lisäksi hän kokee kykenevänsä kirjoittamaan strukturoidun ja oikeakielisen teosanalyysin, jossa tulkinta pohjautuu tekstin konkreettisiin piirteisiin.

Syventävien opintojen ensimmäinen lukuvuosi. Opintojakso suoritetaan kurssimuotoisesti vuosittain.

- kertomuksen teoriaa käsittelevät luennot

- kerronnan rakenteiden tarkastelu esimerkkiteksteissä

- kirjallisia oppimistehtäviä

- valikoima ranskankielisiä teoksia (romaaneja, novelleja). Teokset ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- luennoilla esitetyn teorian käytännön sovellukset: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- itsenäinen työskentely

- säännöllinen palaute

- aikataulun noudattaminen.

Asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen käsitteiden ja sisältöjen soveltaminen oppimistehtävissä

- ranskan kielen taso kirjoitelmissa

- aikataulun noudattaminen

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus oppitunnilla.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).