Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Seminaari 5 Cr Seminar 20.1.2021 - 3.3.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Seminaari 5 Cr Seminar 15.1.2020 - 26.2.2020
Seminaari 5 Cr Seminar 14.1.2019 - 9.12.2019
Seminaari 5 Cr Course 27.9.2018 - 8.11.2018
Seminaari 5 Cr Seminar 17.1.2018 - 28.2.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen kaikille Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri - opintosuunnan opiskelijoille.

Prerequisites

Kandin tutkinto.

Learning outcomes

Seminaarin jälkeen opiskelija osaa argumentoida aiheestaan ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen käytännöt. Hän osaa myös arvioida perustellusti toisten töitä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Hän osaa käyttää alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tehdä aiheensa ymmärrettäväksi myös muille. Seminaarin päättyessä opiskelija on saanut tutkielmansa valmiiksi tai lähes valmiiksi.

Timing

Maisteriopintojen 1. lukuvuoden kevätlukukausi ja 2. lukuvuoden syyslukukausi. Seminaarin aikana suoritetaan opintojakso Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen (1. lukuvuoden kevätlukukausi).

Contents

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan teeman ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Seminaarin aikana laaditaan maisterintutkielma.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Completion

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään erikseen kurssin yhteydessä.

Activities and teaching methods in support of learning

Seminaariin kuuluu ennen kaikkea itsenäistä työskentelyä oman pro gradu -tutkielman parissa. Tämän lisäksi opiskelija tekee ryhmä-/paritöitä ja osallistuu aktiivisesti seminaariryhmän työskentelyyn ottamalla osaa keskusteluun ja opponoimalla vähintään yhden kerran toista opiskelijaa.

Study materials

Seminaariin liittyvät aineistot ilmoitetaan kurssin alussa. Moodle-alusta toimii apuna.

Assessment practices and criteria

Seminaari arvostellaan asteikolla 0─5.

Arvosteluun vaikuttavat seminaarissa esitetty gradun osaksi liitettävä kirjallinen työ sekä sisällön että kieliasun kannalta, opponointi, tunneilla osoitettu aktiivisuus sekä mahdollisista muista tehtävistä suoriutuminen ja aikataulun noudattaminen.

Relation to other study units

Opintojakso suoritetaan rinnakkain kurssin KIM-FR301 Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen kanssa.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.