Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 2.9.2020
10:15 - 11:45
Wed 9.9.2020
10:15 - 11:45
Wed 16.9.2020
10:15 - 11:45
Wed 23.9.2020
10:15 - 11:45
Wed 30.9.2020
10:15 - 11:45
Wed 7.10.2020
10:15 - 11:45
Wed 14.10.2020
10:15 - 11:45
Wed 28.10.2020
10:15 - 11:45
Wed 4.11.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.11.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.11.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.11.2020
10:15 - 11:45
Wed 2.12.2020
10:15 - 11:45
Wed 9.12.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri -opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kandin tutkinto.

Seminaarin jälkeen opiskelija osaa argumentoida aiheestaan ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen käytännöt. Hän osaa myös arvioida perustellusti toisten töitä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Hän osaa käyttää alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tehdä aiheensa ymmärrettäväksi myös muille. Seminaarin päättyessä opiskelija on saanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi tai lähes valmiiksi.

Maisteriopintojen 1. lukuvuoden kevätlukukausi ja 2. lukuvuoden syyslukukausi. Seminaarin aikana suoritetaan opintojakso Metodit ja tieteellinen kirjoittaminen (1. lukuvuoden kevätlukukausi). Seminaari alkaa periodilla 3, minkä jälkeen siinä on tauko 4. periodilla, ja se jatkuu seuraavan lukuvuoden syyslukukaudella.

Seminaarissa perehdytään tutkimustyön käytäntöihin ja kehitetään sekä tutkielman teossa että työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näihin valmiuksiin kuuluvat mm. käsiteltävänä olevan teeman ymmärrettävä ja selkeä esitteleminen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Seminaariin liittyvät aineistot ilmoitetaan kurssin alussa. Moodle-alusta toimii apuna. Seminaarin aikana laaditaan pro gradu-tutkielma.

Seminaariin kuuluu ennen kaikkea itsenäistä työskentelyä oman pro gradu -tutkielman parissa. Tämän lisäksi opiskelija tekee ryhmä-/paritöitä ja osallistuu aktiivisesti seminaariryhmän työskentelyyn ottamalla osaa keskusteluun ja opponoimalla vähintään yhden kerran toista opiskelijaa.

Seminaari arvostellaan asteikolla 0─5.

Arvosteluun vaikuttavat seminaarissa esitetty gradun osaksi liitettävä kirjallinen työ sekä sisällön että kieliasun kannalta, opponointi, tunneilla osoitettu aktiivisuus sekä mahdollisista muista tehtävistä suoriutuminen ja aikataulun noudattaminen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.