Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
French Linguistics 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
French Linguistics 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
French Linguistics 5 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Ranskan fonetiikka II 5 Cr Course 30.4.2020 - 30.4.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
French Linguistics 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Linguistique française (KIM-FR331/RRA210/RRA310/NYK111) 5 Cr Course 6.9.2019 - 13.12.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
French Linguistics 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Linguistique française (KIM-FR331/RRA210/RRA310/NYK111) 5 Cr Course 10.9.2018 - 10.12.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
French Linguistics 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
French Linguistics 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
French Linguistics 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Ranskalainen kielitiede 5 Cr Course 11.9.2017 - 11.12.2017

Target group

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Valinnainen opintojakso opetussuunnitelman kohdassa Ranskan kielen tutkimus, kehitys ja vaihtelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva ranskalaisesta kielitieteestä tai jostakin sen erityisalasta. Opiskelija harjaantuu lukemaan aihepiirin tekstejä ja soveltamaan oppimaansa opetuskeskusteluissa, analyysiharjoituksissa ja kirjoitelmissa. Opiskelija kykenee raportoimaan lukemastaan kirjallisuudesta, luennoista ja opetuskeskusteluista ranskan- tai suomenkielisessä tekstissä, joka on rakenteeltaan loogista, kielellisesti virheetöntä ja tyylillisesti asianmukaista asiatekstiä.

Timing

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Contents

Sisältö riippuu suoritustavasta; ks. kohta Opintojakson toteutus. Ks. myös osaamistavoitteet.

Activities and teaching methods in support of learning

Vaihtoehto 1

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- itsenäinen työskentely

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen.

Study materials

Suoritusvaihtoehdossa 1 opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen. Suoritusvaihtoehdossa 2 (kirjatentti), valitse jokin seuraavista kokonaisuuksista ja ilmoittaudu tiedekuntatenttiin:

a) Yleinen ranskalainen kielitiede: Lue teoksesta Chiss, J-L, Filliolet, J & Maingueneau, D (2001), Introduction à la linguistique française, Hachette (2 nidettä). Kirjatentin kuulustelija: Päivi Sihvonen.

b) Semantiikka ja leksikologia: Lue teokset Christian Baylon, Xavier Mignot, Sémantique du langage: initiation,

Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie ja Henri Mitterand, Les mots français (Que sais-je 270). Kirjatentin kuulustelija: Mervi Helkkula

c) Kontrastiivinen kielitiede: Lue teokset

Nina Korimo-Girod (éd.), Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna, Andrew Chesterman, Contrastive Functional Analysis (s. 1–148) ja Mervi Helkkula, Ritva Nordström, Olli Välikangas, Eléments de syntaxe contrastive du verbe français - finnois. Kirjatentin kuulustelija: Mervi Helkkula

Assessment practices and criteria

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu (vaihtoehdossa 1)

- aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai oppimistehtävän arvosanaan

- aikataulun noudattamiseen.

Completion methods

Suoritusvaihtoehdot:

1) Opintosuunnan järjestämä 2 periodin opintojakso, jolla luentojen lisäksi luetaan ranskankielistä tutkimuskirjallisuutta, keskustellaan siitä ja kirjoitetaan raportteja ranskaksi ja/tai suomeksi. Opettajan kanssa sovittava kirjallinen oppimistehtävä.

2) Tiedekuntatenttitilaisuudessa suoritettava kirjatentti, jonka vaihtoehdot on esitetty kohdassa Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus.