Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 9.1.2020 at 23:59

Messages

Anne Riippa's picture

Anne Riippa

Published, 19.3.2020 at 8:02

Au temps du coronavirus, le cours FLE II se déroulera à distance.

On se mettra en télétravail sur Moodle à partir du 26 mars.

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37612&notifyeditingon=1

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Valinnainen opintojakso kohdassa Ranskan kielen tutkimus, kehitys ja vaihtelu.

Tarjolla kielten maisteriohjelman opiskelijoille.

Opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ranskan kielen opetuksen menetelmiä eri osa-alueilla, osaa suhtautua niihin kriittisesti ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan. Hän on kykeneväinen arvioimaan oppilaiden suorituksia erilaisten kriteerien mukaan ja ottamaan huomioon erot Ranskan ja Suomen opetustavoitteissa ja arviointimenetelmissä. Hänen suullinen ja kirjallinen ilmaisunsa on entisestään parantunut.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi.

Tutustuminen pedagogiikan eri osa-alueisiin ja monipuolisiin arviointimenetelmiin sekä niiden soveltaminen oppimistehtävissä.

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia;

itsenäistä ja/tai ryhmätyöskentelyä opettajan ohjeiden mukaan.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- itsenäinen työskentely

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen.

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon;

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai
oppimistehtävän/ien arvosanaan;

- aikataulun noudattamiseen.

Opintosuunnan järjestämä 2. periodin kurssi.