Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma ja se kuuluu Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin valinnaisiin opintoihin (opetussuunnitelman kohdassa Ranskankielinen kirjallisuus). Opintojakso on tarjolla myös Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Ranskalaisen kirjallisuuden tuntemus II: 1700-luku.

Ranskalaisen kirjallisuuden tuntemus III: 1800-luku.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Ranskan 1600-luvun kirjallisuuden pääpiirteet, sen historiallisen taustan ja erityisesti ranskalaisen klassismin periaatteet. Hän tuntee kauden keskeiset kirjailijat ja tunnistaa piirteet, jotka liittävät heidän tuotantonsa ajan virtauksiin.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

1600-luvun teosten ja ajanjaksoa koskevan tutkimuskirjallisuuden lukeminen joko itsenäisesti (vaihtoehto 1) tai kurssin yhteydessä (vaihtoehto 2).

Vaihtoehto 1:

René Bray, Formation de la doctrine classique en France

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves

Jean de La Bruyère, Les Caractères

Jean Racine, Bérénice

Asteikko 0–5.

1) Kirjatentti tiedekuntatentin yhteydessä.

2) Kurssi (ei järjestetä säännöllisesti).