Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma ja se kuuluu Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin valinnaisiin opintoihin. Opintojakso on tarjolla myös Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Ranskalaisen kirjallisuuden tuntemus I: 1600-luku.

Ranskalaisen kirjallisuuden tuntemus III: 1800-luku.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Ranskan 1700-luvun kirjallisuuden pääpiirteet, sen historiallisen taustan ja erityisesti Ranskan valistuksen ajan johtoajatukset. Hän tuntee kauden keskeiset kirjailijat ja tunnistaa piirteet, jotka liittävät heidän tuotantonsa ajan virtauksiin.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Ranskan 1700-lukua käsittelevien teosten sekä ajan kaunokirjallisuuden lukeminen joko itsenäisesti tai kurssin yhteydessä.

a) Tiedekuntatentti:

J.-M. Goulemot, La Littérature des Lumières

A. Dupront, Qu’est-ce que les Lumières ?

Jean-Jacques Rousseau, Rêveries d'un promeneur solitaire

Voltaire, L'Ingénu

Denis Diderot, La Religieuse.

b) Kurssi: ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Asteikolla 0–5.

Kirjatentti tiedekuntatentin yhteydessä. Kurssi pyritään järjestämään kerran 3 vuodessa.