Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 18.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 25.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 18:45
Wed 2.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 18:45

Description

Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

Opetussuunnitelman kohta Ranskankielisten maiden kulttuuri ja yhteiskunta.

Valinnainen.

Opintojakso kuuluu opintojaksolistaan, josta opiskelijan on suositeltavaa valita kolme jaksoa neljästä: Frankofonia; Ranskankielinen elokuva; Ranskalaiset identiteetit; Kulttuuriperintö.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleisnäkemys Ranskassa vallitsevista käsityksistä identiteetistä sekä niiden yhteiskunnallisesta tärkeydestä. Hän kykenee soveltamaan opintojaksolla saatua tietoa muilla opintojaksoilla ja työelämässä, sekä hahmottamaan ranskalaisen kulttuurin edustajan ajattelun taustoja.

Opiskelija osaa myös verrata ranskalaista yhteiskuntaa omaansa osoittamalla niitä erottavia seikkoja ja hahmottamalla erojen taustalla vaikuttavia osatekijöitä.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi.

Opintojaksossa käsitellään ranskalaisen ajattelun historian ominaispiirteiden lisäksi esimerkiksi seuraavia käsitteitä:

- identité

- culture, civilisation

- altérité, appartenance

- intégration, assimilation

- droit du sol, droit du sang

- laïcité.

Kurssin opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen tai opiskelija ja opettaja sopivat kirjallisuudesta yhdessä.

Opetusmenetelminä voidaan käyttää muun muassa seuraavia työmuotoja:

- luento-opetusta

- lukutehtäviä ja luettujen tekstien kriittistä arviointia

- teoreettisen tiedon soveltamistehtäviä, esimerkiksi yksilöllinen tai ryhmätyönä toteutettu kirjoitelma tai esitys.

- Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä opintojaksolla annettujen oppimistehtävien arvosteluun. Kriteereinä ovat kieliasu, tekstin rakenne ja sisältö.

- Arvosteluasteikko: 0–5.

- Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena.

- Läsnäolo pakollinen.

- Kurssin suoritus arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja annettujen oppimistehtävien pohjalta.