Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Francophonie 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Francophonie 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Francophonie 5 Cr Course 3.9.2019 - 10.12.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Francophonie 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Francophonie 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Francophonie 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Francophonie 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Francophonie 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Frankofonia 5 Cr Course 5.9.2017 - 29.9.2017

Target group

Valinnainen opintojakso kielten maisteriohjelman opiskelijoille

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ranskankielisen maailman laajuuden sekä sen sisältämän kielellisen ja kulttuurisen variaation sekä tuntee frankofonian historian, instituutioiden ja kirjallisuuksien pääpiirteet.

Timing

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Contents

Opintojaksossa käsitellään seuraavia aiheita:

- frankofonian historia, maantieto ja instituutiot

- frankofonian kirjallisuus, kielellinen ja kulttuurinen variaatio sekä identiteettikysymykset

Completion

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään erikseen kurssin yhteydessä.

Activities and teaching methods in support of learning

Opetusmenetelminä voidaan käyttää muun muassa seuraavia työmuotoja:

  • luento-opetusta
  • lukutehtäviä ja luettujen tekstien kriittistä arviointia
  • teoreettisen tiedon soveltamistehtäviä, esimerkiksi yksilöllinen tai ryhmätyönä toteutettu kirjoitelma tai esitys

Study materials

- Suoritusvaihtoehdossa 1: kurssin opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen tai opiskelija ja opettaja sopivat kirjallisuudesta yhdessä.

- Suoritusvaihtoehdossa 2 (kirjatentti Examinariumissa): opiskelija lukee

  • sivut 11-260 teoksesta Phan T. & Guillou M., 2011, Francophonie et mondialisation, Tome 1 : Histoire des institutions des origines à nos jours, Paris : Belin

SEKÄ

  • teoksen Sanaker J. K., Holter, K. & Skattum I., 2006, La francophonie - une introduction critique, Oslo : Unipub (277 s.)

Assessment practices and criteria

- Arviointi perustuu suoritusvaihtoehdossa 1 aktiiviseen osallistumiseen sekä opintojaksolla annettujen oppimistehtävien arvosteluun. Molemmissa suoritusvaihtoehdoissa kriteereinä ovat kieliasu, tekstin rakenne ja sisältö.

- Arvosteluasteikko: 0–5.

Additional information

Kurssi ja tentti suoritetaan ranskaksi.

Completion methods

Suoritusvaihtoehdot:

1) Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena, jossa läsnäolo on pakollinen.

2) Examinariumissa suoritettava kirjatentti (ks. kohta ”Oppimateriaali ja kirjallisuus”).