Carte de l'OIF

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45

Description

- Vastaava koulutusohjelma: kielten maisteriohjelma.

- Opetussuunnitelman kohta Ranskankielisten maiden kulttuuri ja yhteiskunta.

- Valinnainen.

Opintojakso kuuluu valinnaisten opintojen kohtaan Ranskankielisten maiden kulttuuri ja yhteiskunta, josta on suositeltavaa valita kolme jaksoa neljästä: Frankofonia; Elokuva; Ranskalaiset identiteetit; Kulttuuriperintö.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ranskankielisen maailman laajuuden sekä sen sisältämän kielellisen ja kulttuurisen variaation sekä tuntee frankofonian instituutiot ja historian pääpiirteet. Opiskelija kykenee soveltamaan myös muita aiheesta lukemiaan tekstejä opintojaksolla annettuihin oppimistehtäviin.

Opintojaksoa ei järjestetä opetuksena joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on kuitenkin joka vuosi tarjolla.

Opintojaksossa käsitellään seuraavia aiheita:

- frankofonian historia

- frankofonian instituutiot

- frankofonian maantieto

- frankofonian kielellinen ja kulttuurinen variaatio.

- Suoritusvaihtoehdossa 1: kurssin opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen tai opiskelija ja opettaja sopivat kirjallisuudesta yhdessä.

- Suoritusvaihtoehdossa 2 (kirjatentti): opiskelija lukee sivut 355-531 teoksesta Le français dans l’espace francophone, Didier de Robillard et Michel Beniamino (dir.) 2010, tome 1 sekä sivut 785−964 teoksesta Le français dans l’espace francophone (Tome II), Didier de Robillard et Michel Beniamino (dir.) 1996.

Kirjatenttiä seuraa suullinen palautekeskustelu vastaavan opettajan kanssa.

Opetusmenetelminä voidaan käyttää muun muassa seuraavia työmuotoja:

  • luento-opetusta
  • lukutehtäviä ja luettujen tekstien kriittistä arviointia
  • teoreettisen tiedon soveltamistehtäviä, esimerkiksi yksilöllinen tai ryhmätyönä toteutettu kirjoitelma tai esitys

- Arviointi perustuu suoritusvaihtoehdossa 1 aktiiviseen osallistumiseen sekä opintojaksolla annettujen oppimistehtävien arvosteluun. Molemmissa suoritusvaihtoehdoissa kriteereinä ovat kieliasu, tekstin rakenne ja sisältö.

- Arvosteluasteikko: 0–5.

Suoritusvaihtoehdot:

1) Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena, jossa läsnäolo on pakollinen. Kurssin suoritus arvioidaan tuntiaktiivisuuden ja annettujen oppimistehtävien pohjalta.

2) Tiedekuntatenttitilaisuudessa suoritettava kirjatentti, jonka vaihtoehdot on esitetty kohdassa ”Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus”.